Choď na obsah Choď na menu
 


VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOROČIA

         Na koniec 19. storočia nás dovádza realizmus s výrazným výtvarným akademizmom s pevnými zásadami zobrazovania reality, za ktoré sa žiaden umelec neodvážil. Ako prvý ohlas na skončenie prísneho akademizmu bol impresionizmus. Usiloval sa zachytiť okamžitý dojem – impresiu a nebál sa na to použiť doteraz neužívané techniky, námety, či formy.. Cézannove, Gauginove a Goghove diela sa stali východiskom pre mnohé budúce smery ako fauvizmus, či kubizmus. Nutnosť revolúcie si takisto vynútilo objavenie fotografie. Zobrazovanie reálneho sveta má teda značného konkurenta. Obrazy museli začať ponúkať to, čo fotografia nemohla. Dodiel sa dostávajú pocity, farby a originalita.

       Tak sa roku 1905 začína revolúcia. Až do roku 1915 trvalo najbúrlivejšie obdobie šokujúcich avantgárd a nových princípov. Začína sa revolúciou fauvizmu, kubizmu, čas Parížskej školy, futurizmus, metafyzická maľba ako predchodca surrealizmu, ktorý pretrváva aj počas 1. svetovej vojny a nakoniec aj naivné maliarstvo. Potom však umenie, tak ako aj mnoho iných dejov, podľahlo tlaku vojny, ktorá absolútne sprehádzala a roztratila myšlienky presne tak ako ich autorov. Po vojne nastúpi miernejšie obdobie vracania sa do starých koľají. K smerom spred vojny, ktoré sčasti zanikli, sa pridáva dadaizmus, abstraktné umenie a surrealizmus. Po týchto revolúciách bol osud akademizmu spečatený. Vývoj bol mimoriadne rýchly.... dobu trvania na 2 – 5 rokov. Tí, študovali zákonitosti farieb, foriem a nových techník, čím posúvali dopredu seba a svoje okolie. Preto sa často stávalo, že jeden umelec tvorí postupne podľa viacerýchpostupov.

       Centrom celého revolučného diania bol Paríž – mesto s dávnou umeleckou tradíciou, ktoré dýcha osobitým čarom a pulzuje s ideálnym rytmom pre funkciu centra avantgardy. Cestu parížskych umelcov sprevádzalo a usmerňovalo viacero vedúcich aj nevýznamných osobností. Hlavným bol básnik Guillaume Apollinaire, ktorý podporoval každú avantgardu a zapájal sa do kultúrneho života mesta. Pomoc prichádzala aj od mnohých nadšencov umenia, tzv. mecenášov, ktorí pomáhali umelcom objednávkami, prostriedkami alebo jedlom a ubytovaním. Fungovanie avantgárd však ovplyvnili celú Európu, nie len Francúzsko.

       Nové myšlienky cítiť najmä v Nemecku, Taliansku a Rusku. Tak vznikajú spolky ako Die Brücke (Dražďany - Nemecko) so sklonom k expresionizmu. Skupina Der blaue Reiter (Mníchov – Nemecko) – nasledovali expresionizmus a z časti aj abstraktné umenie. Section d´Or –Vychádzala z kubistickej praxe hlavných členov. Skupina Kárový dolník (Rusko) –Do fungovania avantgárd, sa okrem osobností a skupín, zapájali aj mnohé časopisy. Boli to napríklad Revue Blanche (1903), Soirées de Paris (1911 – 1913), Der Sturm (1910 – Nemecko), Die Fackel (Viedeň – Rakúsko...