Choď na obsah Choď na menu
 


OP ART

 

Najvýznamnejší predstavitelia : Bridget RileyVictor Vasarely

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA :
- Op-art: z angl. optical art = optické umenie
– vznikol v 60. rokoch 20. storočia.
- Je charakteristický nápaditým usporiadaním a obmieňaním geometrických plôch a plôšok, využívajúc zrakové klamy.
- Umelci vytvárajú abstraktné obrazy.
- Je to plošná verzia kinetického umenia.
- Zaoberajú sa vyjadrením pohybu na ploche pomocou rôznych grafických štruktúr, chvení a pohybov vyvolaných vzájomným pôsobením farieb a optických efektov.
- Deformujú rovnaké štruktúry, ktoré posúvajú proti sebe. Vznikajú tak ilúzie pohybu, hĺbok a rozličných napätí
- Uplatňujú vzájomné pôsobenia kontrastných farieb.