Choď na obsah Choď na menu
 


VÝTVARNÁ TEÓRIA

7. 3. 2010

 

 

Výtvarná teória

 

Výsledkom tvorby je umel. Dielo, ktoré divák vníma zrakom a ktoré zobrazuje nejakú videnú, zažitú a výtvarným umelcom pretavenú skutočnosť, myšlienku, pocit.

Výtv. Dielo vzniká pomocou viacerých výtv. Prostriedkov, ako je farba, čiara, plocha, svetlo, hmota , priestor.

Podľa toho, či je dielo plošné alebo priestorové môže byť : DVOJROZMERNÉ – patria sem maľované a kreslené , grafické obrazy, nástenné monumentálne diela aj diela úžitkového umenia. TROJROZMERNÉ – sú to sochy, sochárske objekty a úžitkové umelecké predmety .

 

 1. MALIARSTVO

 • Výsledkom práce umelca je dvojrozmerné maliarske dielo čiže maľba, vytvorené na ploche – papieri, plátne, dreve. Nazývame ho obrazom.

 • Podľa zobrazovanej tématiky rozoznávame:

 • A. krajinomaľbu – maliar zobrazuje krajinu , prírodu

 • B. zátišie – sú v ňom zobrazené zoskupenia rôznych predmetov

 • C. portrét – námetom je človek , jeho hlava, poprsie

 • D. akt – zobrazuje nahú ľudskú postavu

 • E. figurálnu kompozíciu – ide o zoskupenie viacerých postáv

 • F. abstraktný obraz či kompozíciu – obraz neznázorňuje nič konkrétne, skutočné, čo tvorca bezprostredne vníma zrakom, ale odraz umelcovho vnútra, pôsobí na diváka osobitým zoskupením farebných plôch, línií, štruktúr.

Farebné plochy maliarskeho diela sa dajú vytvoriť suchými materiálmi – napr. pastelmi, najčastejšie sa však maľujú tekutými a hustejšími čiže pastóznymi farbami, ktoré sa na podklad nanášajú štetcami, špachtľami, valčekmi. Podklad tvorí papier, plátno, lepenka, sololit, drevo, hodváb a iné.

Maliarske techniky obyčajne nazývame podľa použitého maliarského materiálu: olej , akvarel _ latin. Názov aqua – voda, akryl, latex.

 

 

GRAFIKA

 

 • Toto slovo má viacero významov

 • A.) kresba – vzniká rukou umelca ako jediné, unikátne výtv.dielo, pričom tvary sú zobrazené čiarou. Podkladom kresby je najčastejšie biely papier, rôzne hrubý, na ktorý sa kreslí.

 • 1. Suchými kresliacimi materiálmi – čiernou alebo farebnou ceruzou, kriedovým, voskovým a olejovým pastelom, uhľom z vypáleného dreva, rudkou z prírodných hliniek

 • 2. Mokrými materiálmi – tušom, atramentom, tmavohnedou farbou – sépiou, moridlami, akvarelovými farbami, lakmi, syntetickými farbami. Kreslí sa rôznymi perami, drievkom, guľatým a plochým štetcom

 • B. grafika – grafickými rozmnožovacími – reprodukčnými technikami vznikne viacero rovnakých odtlačkov obrazu

 • Grafiku delíme :

 • 1. Voľnú – ide o grafické listy, ktoré môžeme ukladať do zvláštnych obalov alebo zavesiť na stenu

 • 2. Úžitkovú grafiku - patria sem – knižné ilustrácie, prebal, väzba a grafická úprava knihy, novinové kresby, karikatúry, plagáty, exlibrisy –malé grafické lístky, označujúce majiteľa knihy, reklamy na budovách, tričkách a pod., letáky vývesky, televízne a filmové titulky, informačné a orientačné značky na verejných budovách

Grafické dielo vzniká rôznymi technikami , tie sa delia podľa tlačovej dosky – matrice, z ktorej sa obraz rozmnožuje. Názvom matrice pomenúvame aj samotné dielo:

 • Drevorez, drevoryt, linorez, linoryt – špeciálnymi nožmi alebo rydlami sa z drevenej dosky alebo linolea odstraňuje to, čo nemá byť vytlačené. Na zostávajúce vyvýšené miesta sa potom valčekom nanesie tlačiarenská farba a obraz z tejto matrice sa pomocou druhého valčeka odtláča na papier

 • Suchá ihla – obrázok sa oceľovou ihlou vyryje do kovovej doštičky a do vyhĺbených čiar sa vtiera tlač. farba, tlačí sa v lise na vlhký papier

 • Medirytina – obrázok sa ryje do medenej doštičky, tlačí sa ako suchá ihla

 • Lept – čiary sa leptajú kyselinou do zinkovej doštičky a farba sa vtiera do vyleptaných priehlbín

 • Litografia – vzniká tak, že na litografický kameň sa kreslí ,mastným materiálom – litogr. tušom alebo litogr. kriedou. Kameň sa potom navlhčí vodou , ktorá odpudzuje mastnú tlačiar. farbu, a tak sa zachytí farba iba na pokreslených miestach a v litogr. lise sa na litogr. papier odtlačí iba kresba

 • Serigrafia – farba sa pretiera na papier cez jemnú sieťovin

 • u, na ktorej sa zvláštnym lakom vykryjú tie miesta, ktoré majú ostať biele. Serigrafia je známa ako sieťotlač.

 

SOCHÁRSTVO

 • je druh výtv. Umenia , pri ktorom vzniká trojrozmerné umelec. dielo z kameňa, dreva, kovu, hlina alebo papiera

 • do sochárskej tvorby patria:

 • a.) socha – často znázorňuje ľudskú postavu

 • b.) sochársky portrét – ide o hlavu či poprsie zvané – BUSTA

 • c.) súsošie –stvárňuje viacero postáv

 • d.) reliéf , basreliéf ( nízky reliéf) –soch. Diela vystupujúce z plochy, ktoré sú zvyčajne súčasťou architektúry

 • medaily, plakety – neveľké reliéfy, často podobné minciam, zväčša razené alebo odliate z kovu

 • mobily – ( z lat. mobilis = hybný pohyblivý ) – priestorové objekty , ktoré sa hýbu, a to pomocou elektromotorčeka, vetra alebo ich môže rozhýbať divák. Sem patria aj svetelné objekty a fontány

Podľa toho , kde sú sochy umiestnené , rozdeľujeme ich :

 • interiérové sochárstvo – sochy majú menšie rozmery a sú umiestnené vnútri budovy

 • exteriérové sochárstvo – patria sem sochy, súsošia a pomníky postavené vonku, pod holým nebom, z ktorých mnohé zhmotňujú závažné spoločenské myšlienky. Keďže ide o veľké diela, hovoríme aj o monumentálnom sochárstve

 • sochy vznikajú – uberaním alebo pridávaním materiálu. Ak sa nástrojmi – dlátami, sekáčmi, materiál uberá, výsledkom je socha – skulptúra. Socha označovaná ako plastika sa najčastejšie modeluje prstami, špachtľami, očkami, priamo do mäkkých materiálov, ako hlina, plastelína, modurit, vosk a to pomocou odlievania do formy. Keramické plastiky sa modelujú priamo z hliny, ktorá sa potom suší, vypaľuje a prípadne pokrýva glazúrou. Podľa použitých technolog.postupov rozoznávame : keramiku, majoliku, fajansu, kameninu, porcelán a iné. Priestorové objekty môžeme odlievať, raziť, zvárať, nitovať, kovať, tepať, letovať, vŕtať, strihať, rezať.

ÚŽITKOVÉ UMENIE

 

 • je druh umenia, pri ktorom vznikajú predmety dennej potreby, ktoré majú nielen úžitkovú hodnotu ale aj estetickú čiže sú aj krásne

 • UU – využíva všetky techniky, čiže spôsoby spracovania materiálov, používané v umeleckých remeslách:

 • Textil – tkanie, viazanie, pletenie, vyšívanie, čipkárenie, aplikovanie – našívanie textilu na textil, batikovanie, prešívanie osobitným strojom – artprotis

 • Keramika – modelovanie, točenie, odlievanie do formy, zdobenie maľovaním a glazovaním čiže vytváraním hladkého štrukturálneho povrchu vypálením sklovitej glazúry

 • Sklo – fúkanie, ťahanie, lisovanie, zdobenie rytím, brúsením, leptaním, pieskovaním,maľovaním

 • Kov – kovanie, tepanie, zváranie, liatie, razenie, vŕtanie, letovanie, brúsenie, leštenie, cizelovanie – ozdobovanie rytím

 • Kameň – rezanie, sekanie, rytie, brúsenie, štiepanie

 • Drevo – rezanie, pílenie, dlabanie, vŕtanie, sústruhovanie, intarzovanie – vykladanie rôznymi druhmi dreva, kovu, perlete, morenie, ohýbanie, vybíjanie kovom, opalovanie plameňom

 • Smalt – email – nanášanie práškovej alebo tekutej skloviny na kov a vypaľovanie

 • Koža – rezanie, razenie, tvarovanie, farbenie

 • Papier – strihanie, trhanie, lepenie, skladanie

V spojení s architektúrou sa využívajú :

 • Freska – z tal. al fresco = na čerstvom – nástenná maľba na mokrú omietku

 • Mozaika – obraz zostavený z drobných prírodných či umelých kamienkov alebo sklených či keramických plošiek

 • Štukolustro – obraz sa vytvára nanášaním farebnej sadrovej omietky na stenu so zdrsneným povrchom, po zaschnutí sa dohladka vybrúsi

 • Vitráž – technika vytvárania farebných okien, ktoré tiež označujeme slovom vitráž, obraz je zložený s farebných skiel, spájaných olovom

 • Sgrafito – kresba sa preškrabáva cez vrchnú vrstvu svetlej omietky, ktorá je kontrastne sfarbená