Choď na obsah Choď na menu
 


umenie egejskej a gréckej oblasti

4. 11. 2008

UMENIE  EGEJSKEJ  OBLASTI A STAROVEKÉHO GRÉCKA.

 

 

Oblasť Stredozemného mora a Egejského mora pokladáme za ďalšiu oblasť ľudskej vzdelanosti a kultúry.

Strediskom egejského kultúry boli mestá : Knóssos, Mykény, Trója.

-         hlavným strediskom bola Kréta.

-         Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, rybolovom, remeslom

-         Posmrtný život ich nezaujímal, venovali sa len problémom pozemského života.

 

Egejčania mali aj svoje PÍSMO !!

 

ARCHITEKTÚRA :

-         stavali stavby slúžiace človeku – bytová kultúra

-         najprepychovejšie boli hrady a paláce – králi a vojenskí vodcovia

-         boli v nich reprezentačné sály, obytné miestnosti ale aj kúpeľne s vaňami s pálenej hliny.

-         používali vodovody a kanále

-         stavebný materiál – kameň alebo sušené tehly spájané maltou

-         začali stavať STĹPY – guľaté – vstupné brány

-         PROPYLAJ – brána monument

-         Palác kráľa MINOA v Knossose, Levia brána v Mykénach – na vchode do paláca

 

SOCHÁRSTVO :

-         drobné plastiky z hliny , slonovinových kostí, zlata, bronzu, vzácnych kameňov a polodrahokamov

-         rozvoj zlatníctva a kovotepectva

-         na vázach – svetské motívy

-         na stenách – zbrane, meče , panciere

-         zo zlata – posmrtné masky, čaše, poháre, diadémy – čelenka do vlasov

 

MALIARSTVO :

-         2 formy : 1. Nástenná maľba – Fresková maľba /dnes v kostoloch/

-                         2. Maľba keramických váz

 

-         námety malieb – príroda, živočíchy, radostný život

 

-         význačné miesto v maliarstve má postava ženy

-         vysoká úroveň – egejská keramika – s hrnčiarskeho kruhu – geometrické ornamenty, vlnovky, špirály, rastliny, živočíchy.

-         Vrchol predstavuje KAMARSKÁ KERAMIKA – základ bol čierny a maľovali sa bielou, oranžovou, krvavo červenou farbou rôzne obrazce.

-         Egejská kultúra –ZÁKLAD  GRÉCKEJ  KULTÚRY

 

Pozn: GLYPTIKA – rytie do kameňa, kovu, skla.

 

GRÉCKE  UMENIE

 

-         najvyšší stupeň vzdelanosti dosiahli Gréci, po nich Rimania

-         ich kultúru nazývame ANTIKA

-         v umení sa kládol dôraz na rozumové myslenie

-          sústredili sa na pozemský život a jeho radosti

-         Harmonizovali ducha so zdravým telom, čím uctievali nahé dokonalé ľudské telo

-         Telesná zdatnosť – v zápasoch a hrách

-         Antické telo – u mužov ramená, úzky driek, svalnaté stehná

-         Umelecká tvorba –keramika –zdobená geom ornamentom , neskôr kresby zvierat a figúr.

 

ARCHITEKTÚRA :

 

-         v gréckej architektúre  - 3 STAVEBNÉ  SLOHY  , ktoré rozlišujeme podľa tvarov stĺpov

-         1. DÓRSKY SLOH – stĺpy sú hladké , neskôr majú žliabky – KANELÚRY, na nich hlavicu , kt. má tanierovitý tvar, na kt. je štvorcová platňa – ABAKUS

-         2. IÓNSKY SLOH –stĺpy sú štíhlejšie, žliabky oddelené úzkymi pásikmi – hlavice tvorí prstenec – perlovec, na kt.je platňa zdobená VAJCOVKOU a ZÁVITNICE – VOLÚTY – obrátené smerom dole.

-         Neskôr stĺpy nahradili stojace štylizované ženské postavy –KARYATÍDY

-         3. KORINTSKÝ SLOH -  sú úzke ale hlavica má tvar kvetinového koša, alebo kalicha, z kt. vyrastajú akantové listy

-         Stavebný materiál je kameň a MRAMOR – monumentálne umenie v chrámovej architektúre.

-         CHRÁMY – sa stavali na nízkom stupňovitom podstavci pravouhlého obdĺžnika pôdorysu.

-         Kresba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najznámejšie chrámové stavby: DIOV chrám v Olympii, Parthenón

-         centrom staviteľ. Umenia bola Akropola – pôvodne hrad

-         divadlá – sa budovali vo voľnej prírode – kde sa okolo vhodnej kotliny dvíhalo stupňovite do oblúka stočené hľadisko

-         športovým účelom slúžili špeciálne závodištia, zápasištia, pre ľudí – ŠTADIÓNY  a pre preteky konských záprahov – HIPODRÓMY

-         gymnázia a palestry boli budovy pre telesnú výchovu mužskej mládeže.

 

GRÉCKE  SOCHÁRSTVO :

-         mytologické námety

-         zameralo sa na dokonalú anatómiu tela

-         najznámejší sochári: MYRÓN – socha DISKOBOLOS , POLYKLEITOS – socha DORYFOROS – nosič kópie, FEIDAS – pokladaný za najväčšieho sochára staroveku, viedol výzdobu najkrajšieho gréckeho chrámu – PERTHEÓNU, socha DIA.

 

GRÉCKE  MALIARSTVO :

 

-         maľba sa uplatnila v chrámovej architektúre ako nástenná, dosková i mozaiková maľba

-         Gréci ešte nepoznali perspektívu

-         Čerpali z gréckej literatúry, povestí

-         Maľovali zátišia a iné realistické scény

-         K najznámejším maliarom patrili: APOLLODROS, POLYGNOTOS, ZEUXIS

 

UMELECKÉ  REMESLÁ :

 

-         KERAMIKA – dokonalé tvary – zdobené geom prvkami na prírodnom žltom podklade fermežovými farbami najmä čirnou – motívy figúr

-         KOV – dokonalá úroveň v lejárstve – grécke mince

-         ODEV – jednoduchý, originálne upravený

-         ORNAMENT – rastlinné a živočíšne motívy, figurálne, akantové listy

 

PÍSMO – zjednodušením tvarov Féničanov

            - jednoduché, harmonické, tvorilo základ európskych abecied . Mala 24 písmen.