Choď na obsah Choď na menu
 


stredovek

5. 11. 2008

STREDOVEK - Byzancia - po páde Rímskej ríše - 2 prúdy umenia – 1. Umenie Východnej cirkvi – ( kultúra Byzantského slohou) - 2. Umenie Západnej cirkvi - (Európa) - Je to umenie od 6. st. pred. n.l. - Vzniká nová filozofia KRESŤANSTVO - Predstava jediného Boha. - Kresťanská kultúra vyrástla na rímskom práve a gréckej vzdelanosti ARCHITEKTÚRA : - vychádza z antického Grécka - Rím vytvoril nové typy, už v staroveku vytvoril miliónové mesto - Stredoveké mestá neboli veľké - V roku 313 sa vytvára obdĺžnikový pôdorys zakomponovaním priečnej lode medzi hlavnú loď a apsidu _- z toho starokresťanská bazilika - Veže boli mimo chrámu ako zvonice, v prerománskom období sa pričlenili - Pôvodne veža baziliky boli prebudované – Bazilika sv Petra – 5 loďová, bola prebudovaná na Chrám sv. Petra - Podoby starokresťanskej architektúry ovplyvnili aj Východ – 2 veže umiestnené vedľa hlavného vchodu - Je to prvok , ktorý prešiel do gotiky - Z Východu preberá kresťanská architektúra aj centrálne chrámy – riešné kupoly - Na pôdoryse kruhu, štvorca, kríža, mnohouholníka - Chrámy sú prosté, jednoduché, väčšinou bez omietky – Chrám San Vitale v Ravene - STREDOVEK – feudálna spoločnosť - Vznik početných kláštorov - Mestá pri banských náleziskách - Vytvára sa nová spoločnosť – filozofická kultúra a aj nové prvky architektúry – Karolinsko – otónska renesancia – 8- 10 st. – vyvíjala sa na brehu Rýna - Kultúrnym mestom je ACHEN – hlavným predstaviteľom – panovníkom je KAROL VEĽKÝ - pokladal sa za priameho dediča rímskych cisárov, chcel z Achenu vytvoriť druhý Rím - Sústreďuje učencov, filozofov, politikov - Najvýznamnejšia stavba: Hradná kaplnka Karola Veľkého - Kláštory – vo Fulde, Eisensku - Typ architektúry – centrálny – základ pre románsky sloh , v tomto duchu sú stavané Kráľove dvory – kvádrové murovanie – z kameňa - Skvostom byzantskej architektúry – 11. storočie CHRÁM SV. MARKA V BENÁTKACH - Z Byzancie vzišlo aj pokrstenie stred. a východ. Európy – KONšTANTíN A METOD ZO SOLÚNA - sem priniesli nielen kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku ale aj PRVÉ SLOVANSKÉ PÍSMO - HLAHOLIKU - Pod ich vplyvom prestúpil na kresťanstvo aj bulharský cár Boris - Posledným význam. strediskom byzantského umenia bolo RUSKO - Chrám sv. Sofie v Kyjeve, Chrám sv. Vasila Blaženého - Stavby boli bohato zdobené, nielen nástennými maľbami , ale aj tabuľovými maľbami – IKONAMI s náboženským motívom BYZANCIA - cisár Konštantín I. - hlavné mesto BYZANTION – (nový Rím) – KONSTANTINOPOLIS – sídlo východorímskej ríše Byzancie - sú to tzv. zlaté veky - stavebný materiál – tehla, malta, kameň, mramor - chrámy: Sv. Apoštolov, Sv. Ireny, Sv. Teodora - palác Justiánov SOCHÁRSTVO - inšpirované gréckou a rímskou kultúrou - jazdecké sochy - reliéfy – slonovinové - nízke reliéfy – ikony Madony a Ježiša, Starý a Nový zákon - mozaiky – veľmi farebné, veľká symbolika - maľba na drevo – tabuľová maľba - IKONY – malá mozaika, v zlatom ráme vykladaná drahokamami, zlaté pliešky zaliate farebnou sklovinou - Knižná maľba – rukopisy , knihy, dosky kníh vykladané kameňmi alebo slonovinový reliéf