Choď na obsah Choď na menu
 


STREDOVEK -BYZANCIA

3. 11. 2009

STREDOVEK - Byzancia

 

-         po páde Rímskej ríše

-         2 prúdy umenia – 1. Umenie Východnej cirkvi – ( kultúra Byzantského slohou) 

-                                      2. Umenie Západnej cirkvi  - (Európa)

-         Je to umenie od 6. st. pred. n.l.

-         Vzniká nová filozofia KRES´TANSTVO

-         Predstava jediného Boha.

-         Kresťanská kultúra vyrástla na rímskom práve a gréckej vzdelanosti

 

ARCHITEKTÚRA :

 

-         vychádza z antického Grécka

-         Rím vytvoril nové typy, už v staroveku vytvoril miliónové mesto

-         Stredoveké mestá neboli veľké

-         V roku 313 sa vytvára obdĺžnikový pôdorys zakomponovaním priečnej lode medzi hlavnú loď a apsidu _- z toho starokresťanská bazilika

-         Veže boli mimo chrámu ako zvonice, v prerománskom období sa pričlenili

-         Pôvodne veža baziliky  boli prebudované – Bazilika sv Petra – 5 loďová, bola prebudovaná na Chrám sv. Petra

-         Podoby starokresťanskej architektúry ovplyvnili aj Východ – 2 veže umiestnené vedľa hlavného vchodu

-         Je to prvok , ktorý prešiel do gotiky

-         Z Východu preberá kresťanská architektúra aj centrálne chrámy – riešné kupoly

-         Na pôdoryse kruhu, štvorca, kríža, mnohouholníka

-         Chrámy sú prosté, jednoduché, väčšinou bez omietky – Chrám San Vitale v Ravene

-         STREDOVEK – feudálna spoločnosť

-         Vznik početných kláštorov

-         Mestá pri banských náleziskách

-         Vytvára sa nová spoločnosť – filozofická kultúra a aj nové prvky architektúry – Karolinsko – otónska renesancia – 8- 10 st. – vyvíjala sa na brehu Rýna

-         Kultúrnym mestom je ACHEN – hlavným predstaviteľom – panovníkom je KAROL VEĽKÝ  - pokladal sa za priameho dediča rímskych cisárov, chcel z Achenu vytvoriť druhý Rím

-         Sústreďuje učencov, filozofov, politikov

-         Najvýznamnejšia stavba: Hradná kaplnka Karola Veľkého

-         Kláštory – vo Fulde, Eisensku

-         Typ architektúry – centrálny – základ pre románsky sloh , v tomto duchu sú stavané Kráľove dvory – kvádrové murovanie – z kameňa

-         Skvostom byzantskej architektúry – 11. storočie CHRÁM  SV.  MARKA V  BENÁTKACH

-         Z Byzancie  vzišlo aj pokrstenie stred. a východ. Európy – KONšTANTíN A METOD ZO SOLÚNA  - sem priniesli nielen kresťanstvo v zrozumiteľnom jazyku ale aj  PRVÉ  SLOVANSKÉ  PÍSMO -  HLAHOLIKU

-         Pod ich vplyvom prestúpil na kresťanstvo aj bulharský cár Boris

-         Posledným význam. strediskom  byzantského umenia bolo RUSKO

-         Chrám sv. Sofie v Kyjeve, Chrám sv. Vasila Blaženého

-         Stavby boli bohato zdobené, nielen nástennými maľbami , ale aj tabuľovými maľbami – IKONAMI s náboženským motívom

      BYZANCIA

 

-         cisár Konštantín I.

-         hlavné mesto BYZANTION – (nový Rím) – KONSTANTINOPOLIS – sídlo východorímskej ríše Byzancie

-         sú to tzv. zlaté veky

-         stavebný materiál – tehla, malta, kameň, mramor

-         chrámy: Sv. Apoštolov, Sv. Ireny, Sv. Teodora

-         palác Justiánov

 

SOCHÁRSTVO

 

-         inšpirované gréckou a rímskou kultúrou

-         jazdecké sochy

-         reliéfy – slonovinové

-         nízke reliéfy – ikony Madony a Ježiša, Starý a Nový zákon

-         mozaiky – veľmi farebné, veľká symbolika

-         maľba na drevo – tabuľová maľba

-         IKONY – malá mozaika, v zlatom ráme vykladaná drahokamami, zlaté pliešky zaliate farebnou sklovinou

-         Knižná maľba – rukopisy , knihy, dosky kníh vykladané kameňmi alebo slonovinový reliéf