Choď na obsah Choď na menu
 


starovek - egyptské a mezopotámske umenie

4. 11. 2008

STAROVEK – dejinné obdobie

 

Egyptské a Mezopotámske umenie

 

 

Mezopotámia:

-         väčšia časť oblasti Prednej Ázie, ktorou pretekajú rieky Eufrat a Tigris

-         Mezopotámia t. j. Medziriečie

-         Obyvateľstvo sa spájalo do väčších celkov – mestských štátov, vybudovaných na otrokárskom princípe

-         Bola to krásna a úrodná krajina, kde sa znamenite darilo roľníctvu a chovu dobytka

-         Na čele stál vládca – kráľ – zástupca Bohov

-         V náboženstve dominoval kult bohov

-         Pre nevysvetliteľné náhody a udalosti našli vysvetlenie v podobe zlých a dobrých duchov – démonov a géniov

-         Vytvárali si aj ich sochy, ktoré umiestňovali podľa potreby pred budovy.

-         Verili, že po smrti sa ich telo ukladá na večný spánok a duša v podobe vtáka odchádza do podsvetia, temného a smutného miesta, odkiaľ nie je návratu.

-         Mezopotámia vznikla  nánosom naplavenín. Všade bolo dosť hliny , no chýbal kameň, drevo a kov.

-         Preto sa hlina stala hlavným stavebným i sochárskym materiálom

-         V architektúre boli základným stavebným prvkom  hlinené tehly : sušené / najjednoduchšie/, zmes hliny a asfaltu – pálené

-         TEHLA – určila charakter architektúry

 

 

ARCHITEKTÚRA:

 

 

- mestský typ     - zákl. architektonic. článkom sa stala stena.

- stena- široká masívna niesla celú ťarchu stavby a súčasne ohraničovala a jej priestory.

- oblúková klenba – sa používala hlavne pri úžitkových stavbách – kanály.

- sakrálny typ    - veľkými rozmermi vynikali chrámy so stupňovitou vežou zvanou zikkurat,rozsiahle paláce, technické stavby napr: mohutné a vysoké hradby s vežami, kt. opevňovali svoje mestá, alebo stavby slúžiace k poľnohosp. účelom – hrádze, priekopy, kanály ....

- obdobie nadvlády Asýranov – prepychové paláce napr. SARGON II. Dal vybudovať CHORZABADE PALÁC , kt. mal 210 siení a 30 nádvorí. PAL8C V NINIVE vyzdobení reliéfmi z bojov

- za výstavby BABYLONU sa stavali paláce s visutými záhradami

 

 

SOCHÁRSTVO:

 

-         stretávame sa s ním v podobe šperkov u starých Sumerov – šperky pre kráľovnú Šubat

-         jedinečná pamiatka  - mramorová ženská hlava z Urku  z r. 2700 pred n. l.

-         reliéfy – zvierat z paláca Assurbanipala III v Ninive – zomierajúci lev, zomierajúca levica, Ranený lev, Lov na antilopy

 

 

MALIARSTVO :

 

-         je samostatná disciplína v Mezopotámii , vlastne sa NEROZVINULO a ani nemohlo

-         steny boli zo surovej hliny a dali sa obkladať len reliéfmi , nedalo sa na ne maľovať.

-         V čistej forme sa maľba uplatnila vo výzdobe keramických nádob

-         Za najstaršiu keramiku sa považuje keramika chaláfska – podľa miesta výroby

-         Bola ozdobná a viacfarebná – štylizovaný ornament, doplnený obrazmi ľudí.

-         Neskôr keramika z Urku  s geom. Ornamentom, vyškrabovaným z červeného alebo čierneho podkladu

 

 

EGYPT

 

-         3500- 30 pred n. l.

-         Ich počiatok sa odhaduje asi na 10 000 r pred n. l.

-         Pri rieke Níl sa začali usadzovať obyvatelia

-         4. tisícročie pred n. l. nastalo štátne zriadenie  - tvorcovia veľkej kultúry

-         Vysokú kultúru  starého Egypta pokladáme za oblasť 1. vzdelanosti a kultúry

-         Umenie súviselo s náboženstvom, Egypťania verili v množstvo Bohov – chrámy zdobili ich sochami, a sochami kráľov – faraónov

-         Verili v posmrtný život – dávali mŕtvym do hrobu všetko, čo potrebovali

-         Poznali písmo vo forme obrázkov piktogramy - vyrývali do kamenných platní – hieroglifické, hierarchické, démonické

 

ARCHITEKTÚRA :

 

- pozornosť sa venovala stavbám kultovým – chrámom, hrobkám – kultu mŕtvych – stavané do kameňa, obytné budovy a paláce – nádherné prevedenie – stavané z dreva a pálených

 tehál , prežili tisícročia.

-         hrobky – pyramídy – kráľovské hrobky tvaru 4-bokého ihlana, najskôr stupňovité, neskôr z hladkými stenami

-         v strede pyramídy vo výške v sarkofágu bola umiestnená múmia

-         najväčšie pyramídy – Cheopsova, Chefrénova, Menkawréova – v Gize

-         mastaby – murované hrobky z tehál alebo kameňa v tvare pozdĺžneho zrezaného ihlana

-         chrámy – boli sídla tajuplného božstva – viedla k nim cesta na oboch stranách zastavaná sfingami a ukončená 2 mohutnými obeliskami – stĺpmi, za ktorými boli kolosy – obrovské sochy sediacich panovníkov alebo zakladateľov chrámu nad vchodom bol umiestnený symbol boha Hóra – okrídlené Slnce s dvoma hadmi. Za bránou sa nachádzalo priestranné nádvorie, olemované stĺpovým podlubím, nasledovala veľká, zhora krytá sieň, spočívajúca na stĺpoch, všetky steny a stĺpy boli pokryté symbolickými maľbami , hieroglifmi alebo reliéfmi

-         najznámejšie kráľovské pohrebisko -  je pri  TÉBACH- dnešný Luxor- v tzv. údolí kráľov je umiestnených 62 hrobiek, z ktorých posledná je Tutanch Amonova – bola zdobená skvostami a šperkami

-         najznámejšie chrámy :Chrám kráľovnej Hačepsovet, Chrám Ramzesa II.

 

 

SOCHÁRSTVO :

 

-         súviselo s náboženstvom – sochy vládcov v nadživotnej veľkosti z najtvrdších materiálov

-         spracovanie sochy sa nepodobalo skutočnosti, podliehalo vzorom

-         z minulosti – Kánonom

-         postava skôr strnulá než živá, jednoduchý odev priliehal k telu, tvár pokojná, sochu nestavali do priestoru ale ju prikladali ku stene, pohľad spredu alebo z boku

-         materiál : veľmi tvrdý – žula, čadič, sinerit

-         najčastejšie sochy – sfingy – ležiace telo leva s ľudskou hlavou – symbol sily a rozumu-  kolosy

-         drobné plastiky služobníci pri práci z kameňa a pálenej hliny, dreva , bronzu ukladali do hrobov zámožných Egypťanov

-         skvostom sochárstva je hlava kráľovnej Nefertiti

-         OBRAZ ČLOVEKA – plastický reliéf – vyzeral takto :hlava z profilu, oko spredu, hrudník spredu, nohy z profilu, chodidlo zboku zo strany palca.

 

MALIARSTVO :

 

-         bolo súčasťou A – výzdoba stien, chrámov hrobiek- realistické zobrazenie života- otrokov, roľníkov, rýbarov, remeselníkov, nábož obrady, bojové scény a udalosti zo života kráľov.

-         Maliari maľovali:postavy zboku, z profilu / hlavu, končatiny/, iba ramená a oko zobrazovali spredu –en-face /anfas/

 

 

UMELECKÉ  REMESLO :

 

-         nábytok – tvarovo účelný, bohato zdobený- Egypťania poznali stoličky kreslá, postele

-         za najstarší nábytok sa považuje truhla

-         steny nábytku – maľované, vykladané zlatom, slonovinou, drahými kameňmi, vzácnym drevom

-         keramika – robila sa už na hrnčiarskom kruhu , vázy sa ozdobovali glazúrov – modrozelenou, ručne vázy z kameňa a zo zlata

-         Kov, najmä meď   - výroba kanvíc, misiek figúrok, váz

-         Egypťania boli majstri v odlievaní sôch z bronzu

-         Klenotníctvo – vkusné šperky, prstene, pečatidlá, rukoväte zbraní....

-         Textilná výroba – používali sa už tkáčske krosná – tkaniny na múmiach sa zachovali dodnes!!!

-         Kože sa používali v nábytkárstve

-         Egyptský ornament bol základom pre všetky ornamentiky.- geom tvary sa kombinovali so štylizovanými i voľne namaľovanými rastl a kvetinov motívmi, používali sa aj zvieracie motívy.