Choď na obsah Choď na menu
 


Rôzne smery

4. 11. 2009

 

 


Impresionizmus - 1866-1880

impresia - dojem

Vznikol vďaka Monetovmu obrazu, ktorý zachytáva západ slnka nad jazerom, v pozadí sa črtajú plachetnice. Tento obraz dostal posmešný názov - Impression, soleil levant. Salóny, ktoré v tej dobe určovali výtvarný kurz neuznávali metódy týchto majstrov, ktorý s obľubou používali metódu tupovania a vytvárania pointilistického podkladu a textúry. Módny bol realizmus. Impresionisti zachytávali pominuteľný okamih, chvíľkovosť, hru svetla a tieňa.

Tvorili v lese Fontainebleau a výstavy mali u priateľa, fotografa Nadara.

Impresionisti často čerpali námety na ulici, v lokáloch, zobrazovali jednotlivé pohľady pri rôznom osvetlení počas celého dňa - Cyklus Rouenských katedrál od Moneta.

Predstavitelia:

 • Claude Monet
 • Édouard Manet k Impresionistom pridal neskôr. S počiatku bol v salónoch uznávaný, ale jeho obraz Raňajky v tráve, kde bola v prítomnosti oblečených mužov nahá žena, spôsobil jeho vylúčenie. Jeho diela: Koncert v Toulieries.
 • Sisley
 • Edgar Degas: s obľubou maloval baletky, urobil dokonca sochu v životnej velkosti, ktorej dal na vlasy skutočnú mašlu. Maľoval baletné školy, skúšky, šatne, vystúpenia.
 • Renoir: rád maľoval ženy a deti, ktorím robil výrazné oči. Maľoval tancovačky, kúpajúce sa dievčatá. Diela: Dáždniky, atď.
 • Vincent van Gogh: námety čerpal medzi jednochými ľuďmi, v krčmách, verejných domoch. Slnečnice,Absint,Jedáci zemiakov a mnohé autoportréty.
 • Gauguin: veľa cestoval a čerpal námety v exotických krajinách. Diela: Tahiťanky
 • Lotrec: maľoval najmä krasojazdkyne, cirkusy, kurtizány, používal jasné farby, často červenú. Radil sa aj k secesnému maliarstvu.

Fauvizmus - 1905-1907

fr. les fauve - šelma

Má výlučne maliarske zameranie, farby majú pôsobiť ako šok v ich nezriedenej čistej forme. Eliminujú tiene. Farba nezávisí od prírodného modelu ale od potreby umelca. Výjavy sú popredkávané a vibrujúce svetlom. Námety: šport, dianie na ulici, prírodné motív, akty, zátišia, ornament v pozadí.

Predstavitelia: Henri Matisse, Vlaminck, Dufy, Derain, Braque, Rouault.

Expresionizmus

fr. expression - silne citovo príznakový

Vplyv filozofie nihilizmu. Zobrazujú sa drsné akty, šklebiace sa tváre, dramatické afekty, deformity, všetko ešte podčiarknuté vyostreným farebným kontrastom a nedbalým surovým prednesom. Expresionizmus sa prejavil v tvorbe umelcov ako boli Otakar Kubín, Pablo Picasso, Jozef Šima, Severini, Chirico. Prejavil sa aj v sochárstve.

Kubizmus

fr. le cube - kocka

Uplatnil sa v architektúre, sochárstve, maľbe, literatúre - básne a ukladanie veršov má umeleckú hodnotu. Predstavitelia: Picasso, Glezes, Braque, Gris - maliary; Archipenko, Laurens, Lipchitz, Zadkin (aj expresionista) - socháry.

Pablo Picasso (1881 - 1973): monumentálnym dielom Guernica reaguje na vojnu so Španielskom. Tvorí aj keramiku, pracuje pre palác UNESCO. Maľoval vynikajúce kópie. Jeho tvorba sa člení na rôzne obdobia:

 • Prvé je modré - zobrazuje osamelosť, biedu, smútok - vyjadruje to všetko predĺženými proporciami, uplatňuje deformáciu (diela: Opustený,Milodar)
 • Druhé je ružové obdobie - klauni, cirkusanti, citovo tieňované (diela: Slečny z Avignonu)
 • Tretie je scénografické obdobie - maľuje pre ruské balety
 • Klasicizujúce obdobie - monumentálne figúry žien
 • Surrealizmus - sochy, porteréty, deformované kostné figúry.

Čechy: Jozef Čapek, Emil Fila, Jozef Špála, Antonín Procházka. Architektúra: Dům u černé Matky Boží (madony) (Gočár)

Slovensko: maliary - Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda.

Futurizmus

futurum - budúcnosť

Popiera minulosť, ničí múzeá, je dynamický, uprednostňuje veľké gestá, manifesty, snaha o ozdravenie spoločnosti, snažili sa nájsť nový výtvarný výraz, ktorý by zodpovedal rýchlemu vzostupu priemyslu a technických pokrokov. Našli cit pre všedné veci, často prelínali plochy, hranatili tvary. Predstavitelia: Russolo, Severini, Carra, Balla.

Secesia - koniec 19. stor.

secesio - odklonenie

V Európskom umení má rôzne pomenovania. Pramenila z optimizmu doby spojeným s úspechmi vedy a techniky. Bohatí oslavovali život, secesia potrebovala neobmedzené finančné možnosti. Prichádza Ver sacrum - svätá jar - rozkvet všetkých ľudských schopností a možností. Znakmi sú dekoratívnosť, sklon k prebujnelému ornamentu, štylizovaný rastlinný motív, hladké plochy sa striedajú s reliéfmi, používali sa k zobrazeniu kvety, listy, živočíchy, ľudské telá, používala sa symbolika farieb. Materiály: železo, sklo, oceľový betón - nové prvky.

Predstavitelia: Španielsko - Antonio Gaudi (Palác Guell, bol veľmi osobitý, používal terakotu, porcelán, pristavil k palácu kaplnku so zvieracími skulptúrami a fantastickými motívmi. Bol inšpirovaný španielskou gotikou a barokom. Architektúru modeloval ako plastiku - Sagrada Família, Casa Mila). Maľba: Lautrec - maliar, grafik, šľachtického pôvodu, tvoril plagáty, inšpiroval sa Mountmartrom (plagát Moulin Rouge), maľuje tanečnice, krasojazdkyne, cirkusy, s obľubou používa výrazné farby - červená, žltá, zachytáva osobité črty postáv, povahy, typický je lineárnosťou. Vplyv impresionizmu, priatelil sa s Van Goghom, Oscarom Wildom.

Čechy: Ján Kotera, Jozef Fanta - budova hlavného nádraží v Prahe, Antonín Balšánek, František Bílek.

Slovensko: Dušan Jurkovič - spolkový dom v Skalici. Alfonz Mucha - tvoril plagáty, typické boli alegórie (zosobnenia), napr. Alegória Jari. Tieto plagáty nazývame dekoratívne panneau [panó]. Bol aj knižným ilustrátorom a preslávil sa aj v zahraničí. Jeho dielo je prejavom typického secesného umenia okolo roku 1900, ktorému sa podľa neho hovorilo štýl Mucha. Navrhol detaily zariadenia fasády parížského zlatníka Foqueta. Od roku 1904 pôsobil ako učiteľ v USA. Vytvoril vitráž pre novú arcibiskupskú kaplnku v chráme sv. Víta v Prahe.

Stavby na Slovensku: továreň Cvernovka, kúpeľné domy v Piešťanoch, Andrázsyho mauzóleum v Krásnej Hôrke a rôzne ulice v starom meste Bratislavy.

Metafyzická maľba - 1917

Pituras metafyzica - protifuturistické hnutie. Vzniklo v Taliansku vo vojnovej Ferrarre. Umelci tvoria pochmúrne diela, pohľady do uzavretých priestorov, ulice bez ľudí, či so svláštnymi kompozíciami vecí, ktoré do ulíc nepatria - stoličky a pod. Vyjadrujú tak pocit odcudzenia, vyľudnenia. Chýba obraz živého človeka.

Predstavitelia: Chirico, Carra, Morandi. Obdivujú renesanciu a diela Uccella, Masaccia a Antiku.

Dadaizmus - 1917-1923

dada - hračka pre deti

Vznik vo Švajčiarsku v kabarete Voltaire. Bol reakciou na politické dianie z prvej svetovej vojny. Švajčiarsko - zem exulantov a politických vyhnancov. V kabarete sa stretávali básnici, maliari, poeti, sochári, intelektuáli. Prejavil sa vo všetkých smeroch: fotografia, sochárstvo, film, balet, divadlo, hudba, výtvarné umenie, atď. Pomenovanie dostal podľa nezmyselného detského džavotania - dada - bolo dané náhodou. Stavali sa proti vojne a reagovali na ňu kultom nezmyslu. Na politické dianie a morálne konvencie reagovali škandálmi. Filozofické zdroje vychádzali z nihilizmu. Hlavnými znakmi boli: absurdnosť, negácia logiky. Predchodcom Dada bol Marcel Duchamp - dielo: Mona Líza s fúzami.

Predstavitelia: Duchamp, Picabia, Richard Huelsenbeck, Marcel Janko, Hugo Ball, Mann Ray, v literatúre: Breton, Aragon.

Surrealizmus - 1924

surrealizmus - nadrealizmus

Zakladateľ bol André Breton. Umenie namá byť kópiou reality, ale má tvoriť novú skutočnosť. Vznikol v Paríži, kde sa stretávajú osobnosti Dada. Surrealizmus rozvinul Dada do nových dimenzií - anarchia, boj proti logike. Kritizoval ale Dada za jeho detinské pitvorenie, ktoré od umenia nič nechce. Z filozofických zdrojov si surrealizmus vybral:

 • Freudovu psychoanalýzu - jeho dielo o výklade snov
 • Henri Bergson - intuitizmus
 • Hegel - klasická nemecká filozofia.

 

 

 

V tomto smere prevládala snaha vyjadriť iracionálno. Obrazy pôsobia ako preludy. Surrealizmus rozdelujeme na absolútny a veristický.

 • Absolútny: Joan Miró, Arp, Masson.
 • Veristický: Dalí, Delvaux [Delvó], Chirico, Ernst, a časť diela Chagala, Picassa, Kleea.

Literatúra: Aragon, Prévert, Eliard, Vítěslav Nezval - Kniha poetizmu.

Film: Luiz Bunel - Anjel Skazy, Dalí - Andalúzky pes a Zlatý vek.

Kinetické umenie

Uplatňujú sa pohyblivé a kinetické prvky, tvoria sa svetelné projekcie, priestorové a plastické útvary, pohyb sa dosiahne pomocou mechanizmov, alebo fyzikálnych faktorov - vzduch, vánok, náraz, voľne pôsobiace sily prírody. Konštrukcia je zaťažená pomocou matematických výpočtov. Pohybové a svetelné projekcie nútia diváka k zrakovému, optickému pohybu, či dotyku. Do popredia sa dostáva dynamický vizuálny zážitok. Luminodynamizmus - pohyb svetla.

Predstavitelia: Gabo, Lászlo Moholy Nagy, Calder, Demarco, Schöffer.

Funkcionalizmus - 1920

Forma sleduje účel, estetika stavby, ekonomičnosť. Rešpektovanie hygienických zásad, dostatok svetla, veľké okná. Ľahké udržiavanie čistoty.

Záhrada na streche, horizontálne okno (Ludwig Mies van der Rohe - vila Tugendhat v Brne). Kritika obviňuje smer zo šedivosti, nerešpektovania psychologických potrieb človeka, chladu, straty výtvarných zreteľov

Corbusier - vytváral plány mesta. Voi sin - prestavba centra Paríža, návrh slnečného mesta, v ktorom sú funkčné zóny pospájané diaľnicou. Požadoval uvolnenie centra miest pre dopravu. V centre mesta mali byť vysoké budovy, smerom von z mesta budovy nižšie, parky, hospodárske budovy, využíval veľa zelene. Jeho veľké projekty miest sa nezrealizovali, s vínimkou Čandigaru. Prejekt pre parlament a súd v Čandigare v Pandžábe v Indii - symbol otvorenej ruky.

Teória: Dom je stroj na bývanie. Vila Savoye v Poisy - otvorené patio je vystavené slnečným lúčom. Tvoril veľa súťažných projektov, napr. Palác Sovietov v Moskve pre bývalé ZSSR. Tretiu etapu v jeho tvorbe predstavuje pútnická kaplnka v Notre Damme v Rochamp, ktorá je tiež prejavom organickej architektúry (akoby z hliny uhnietená). Presadil myšlienku muduloru - vzťah človeka k architektúre. Architektúru chápal ako súhrn objemov vo svetle. Iné diela: La Tourette, Pavilón Philips, Francúzske veľvyslanectvo v Brazílii, diela v USA: Vizual Arts Centrum - Cambridge, v štáte Masetchusets.

Čechy: Plečník - úprava Pražského hradu, obchodný dom Baťa v Prahe. Kysela - Losova vila v Prahe, Obchodný dom Bílá labuť.

Slovensko: Schillinger - internát Lafranconi v Bratislave. Merogang, Jurkovič - Kochovo sanatórium v Bratislave. Kapík - predajňa Baťa v Bratislave. Ostatné pamiatky: Trenčianske Teplice - kúpalisko Zelená žaba, liečebný dom Machnáč