Choď na obsah Choď na menu
 


PREHĽAD DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA

7. 3. 2010

 

 

PREHĽAD DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA

 

Praveké umenie

 • Vznikalo v praveku čiže v období , z ktorého nie sú zachované písomné pamiatky

 • Praveký človek maľoval, kreslil a ryl po stenách jaskýň a vytváral drobné sošky

 • Věstonická Venuša

 • Robil šperky z kostí a iných prírodných materiálov, kovov

 • Zhotovoval a ozdoboval keramické nádoby a zbrane

 • Z najznámejších nálezísk Jaskyňa Altamira v Španielsku, Lascaux vo Francúzsku

 • V Čechách – v Předmostí pri Přerove, v Rakúsku Hallstatt a iné

Staroveké umenie

 • Zahŕňa sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie starovekých národov Číny, Indie, Egypta , Mezopotámie, Sýrie, oblasti okolo Egejského mora, najmä antického Grécka a Ríma do začiatku nášho letopočtu a začiatkov kresťanstva

 • Sochárstvo bolo v staroveku veľmi úzko spojené s architektúrou –egyptské sfingy, sochy v nadživotnej veľkosti zvané kolosy, etruské sarkofágy čiže náhrobné kamene s podobou zomretého

 • Figurálna a ornamentálna plastická výzdoba gréckych a rímskych chrámov

 • Z kovu , hliny a kameňa vytvárali umelci drobné figuríny ľudí a zvierat určené do hrobiek veľmožov

 • Sochy bohov pre chrámy i sochárske portréty vládcov a sošky menších rozmerov, určené na výzdobu domov a verejných budov

 • Maliarstvo v staroveku slúžilo predovšetkým výzdobe architektúry – nástenné maľby v chrámoch a vo verejných súkromných budovách – zobrazovali scény zo života bohov a ľudí

 • Častá bola i ornamentálna maliarska výzdoba

 • V starovekom Grécku treba spomenúť vázové maliarstvo

 • Vzácne sú portréty zomretých , maľované na drevených rakvách v Egypte

 • Steny a dlažby sa často zdobili mozaikou

 • Umelecké remeslá sa uplatňovali v tvorbe nábytku – (truhly, postele, stoličky,)keramiky, šperkov a výrobkov z kovov , textilu a skla

Stredoveké umenie

 • Prinieslo nástup slohových období čo znamená, že všetky druhy umenia mali v určitom období výrazné, charakteristické znaky

 

 

Byzantské umenie

 • Po rozpade Rímskej ríše na konci 4. Stor n. l. na východe jej bývalého územia vznikla Byzantská ríša

 • Nadviazalo na starú grécku kultúru, avšak v sochárstve, a najmä v rezbárstve a zlatníctve prevládla ornamentálna výzdoba s rastlinami a geom prvkami

 • V maliarstve sa rozvinula maľba na dreve – ikony, z iných techník najmä mozaika

 • Umelci zobrazovali svätých, a to v slávnostných a meravých postojoch na zlatom pozadí

 • Vysokú úroveň dosiahla i knižná maľba

 • Aj u nás v Bratislave sa nachádza v archíve byzantský iluminovaný (vyzdobený maľbami) rukopis zvaný – Kódex Maurocordatov

 • Z umeleckých remesiel vynikli práce zo zlata, rezby zo slonoviny a vychýrené boli zlatom a striebrom pretkávané a vyšívané látky

Staroruské umenie

 • Začalo sa vyvíjať podľa vzoru byzantskej kultúry v 10. Stor

 • Umelci vyzdobovali chrámy mozaikami a freskami

 • Rozvinula sa maľba ikon, ktoré sa umiestňovali nielen v kostoloch na ikonostasoch( ozdobná vyrezávaná drevená stena, oddeľujúca oltár od priestoru pre veriacich), ale boli aj v každej domácnosti

 • Jedna z najvýznamnejších ikon Matka božia Vladimírska z r. 1125 sa nachádza v štátnej tretjakovskej galérii v Moskve- tu chránia aj najcennejšie diela maliara Andreja Bubľova

 • Umelecké remeslá sa uplatňovali najmä vo výrobe ozdobných predmetov a šperkov, často zo zlata a drahých kovov, kombinovaných s farebných smaltov – emailov

Románsky sloh

 • Vznikol v krajinách západnej Európy, na území bývalej Západorímskej ríše

 • Šírenie a upevňovanie kresťanstva v 10. Stor spôsobilo , že umenie sa uplatňovalo najmä v cirkevných stavbách

 • Sochárstvo dopĺňalo architektúru chrámov – postavami svätých v meravých postojov a triezvymi, prostými, plastickými ornamentmi so zvieracími a rastlinnými námetmi

 • V maliarstve sa uplatnili najmä nástenné maľby, na ktorých mali postavy výrazné obrysy, línie a kontúry

 • Na Slovensku sa románske nástenné maľby zachovali napr. v Kostole sv Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom, kde je románska krstiteľnica a kropenička s reliéfnou výzdobou

 • V Čechách – kostol sv Jakuba v Jakubove pri Kutnej hore okolo r. 1160

 • Obľúbená bola aj sklomaľba na farebných oknách

 • Umelecké predmety ako tepané nádoby a rúcha pre kňazov, vyšívané kovovými vláknami a zdobené drahými kameňmi a slonovinou

 • Slúžili predovšetkým bohoslužobným účelom

 • Keramické obkladačky – dlaždice sa používali na dlážkach i stavbe pecí ( reliéfne kachlice)

 • Jednoduchú výzdobu príznačnú pre románsky sloh, mali aj výrobky z kostí – hrebene, púzdra, pečatidlá a pod.

 • Kovové mince aj zbrane

 • V Chráme sv. Víta v Prahe – svätováclavská prilba , vytvorená okolo r. 1000 n. l

Gotický sloh

 • Vznikol približne v 12. Stor vo Francúzsku

 • Dostal meno podľa kmeňa Gótov

 • Šírili ho po celej Európe stavitelia, kamenári, sochári, rezbári, maliari a umeleckí remeselníci

 • Sochárska výzdoba chrámov zvonku napr: portály, tympanóny, fiály,chrliče, i vnútri budov – oltáre – figurálna a ornamentálna výzdoba

 • Os tela stojacich figurín bola spočiatku strnulá, neskôr prehnutá do tvaru písmena S

 • Odev ( drapérie) bol bohato riasený

 • Drevené sochy zlatili a pomaľovali živými farbami – tento spôsob sa nazýva polychrómia

 • Takouto prácou je napr: najznámejšie diele neskoro gotického rezbára Majstra Pavla z Levoče – krídlový oltár sv. Jakuba v Levoči

 • Maliarske umenie sa uplatňovalo v nástenných a oltárnych maľbách aj vo farebnej výzdobe okien

 • Postranné krídla oltárov tvorili obojstranne pomaľované tabule s námetmi zo života svätých

 • Diela českých majstrov gotickej maľby: Majstra Vyšebrodského oltára, Majstra Theodorika, Majstra Třebonského – nájdete v národnej galérii v Prahe

 • Z umeleckých remesiel sa rozvíjalo najmä kamenárstvo, rezbárstvo, nábytkárstvo, kovotepectvo , lejárstvo a knihviazačstvo

 • Umelecký textil – nástenné koberce, gobelíny a výšivky

 • Knihy boli bohato ozdobené maľbami zvanými miniatúry a ozdobované aj začiatočné písmená kapitol – iniciály

 

 

 

Novoveké umenie

 • Začína sa približne v 14. Stor , keď v Taliansku vznikla filozofia humanizmu – z latinského humanus = ľudský

 • Výtvarné umenie stavia do služieb pozemského života ľudí

 • Umelci sa obracajú , k poznatkom prírodných vied, hľadajú zákony krásy, kompozície, proporcií ľudského tela a zobrazovania

 • V novoveku rozlišujeme:

Renesancia

 • Z franc. slova renaissance = obroda

 • Nadviazala na starovekú kultúru

 • Sochárstvo objavilo krásu ľudského tela

 • Sochy z mramoru, kameňa, kovu i pálenej hliny s glazúrou zdobili nielen chrámy , ale i svätskú architektúru

 • Najznám sochári : Donatello, Michelangelo, Rodina Robbiovcov, Verocchio

 • Maliari začali využívať zákony perspektívy a poznatky zo štúdia prírody

 • Maliari : Leonardo da Vinci, Boticelli, Raffael Santi, Michelangelo – Taliani

 • Nemci . Cranach, Durer

 • Po vynáleze kníhtlače ( J. Gutenberg) sa rozvinula aj grafická tvorba – najmä ilustračná

 • Známe české kníhtlačiarstvo J. Melantricha 1511 – 1580

 • Prekvitali aj umelecké remeslá

 • Povrch nábytku sa ozdoboval intarziou čiže vykladaním viacerými druhmi vzácneho dreva – perleťou a slonovinou

 • Rozvinula sa tvorba keramiky najmä v Taliansku

 • Kožené knižné väzby – boli na vrchnej strane bohato zdobené

 • Zvýšila sa kultúra odievania, k odevu začala patriť aj bielizeň a väčšia pozornosť sa venovala aj úprave vlasov

 

 

 

 

 

 

 

Barok

 • Z portugal. slova barroco = perla nepravidelného tvaru

 • Vznikol v 16. Stor v Taliansku

 • Vplyvom reformačného hnutia v rôznych krajinách stratila katolícka cirkev mnohých prívržencov – preto sa snažila pôsobiť na city ľudí aj výtvarným umením

 • Využitím účinku svetla – nástenné maliarstvo pomáhalo architektúre – vytváralo ilúziu hlbokého priestoru, akoby spojenia pozemského sveta s nadpozemským

 • Priamku nahradila krivka , kontrast svetla a tieňa vytvárali dojem pohybu línii a tvarov

 • Po prvý raz sa objavil aj nový bezprostrednejší vzťah k okolitému svetu, čo sa odrazilo v maľbe portrétov, zátiší, zvieracích motívov ai výjavov z každodenného života

 • Flámsky maliar – P.P. Rubens, Holanďania . Rembrant a F. Hals, Španieli : El Greco, Velazquez, Murill, Goya, Taliani : Caravaggio, Canaletto

 • Na dvore anglického kráľa pracoval maliar slovenského pôvodu J. Bogdan a český grafik V. Hollar

 • Ako portrétista sa preslávil J. Kupecký ,

 • J. L. Kracker a F. A. Maulbertsch rakúski majstri nástenných malieb na našom území

 • Početné sochy, zdobiace architektúru sa vyznačovali plnými bujnými tvarmi, pohybom, dynamickosťou

 • Zo sochárov boli v Čechách známi – M. B. Braun a I. Platzer

 • Na Slovensku pôsobil Rakúšan Donner

 • Aj umelecké remeslá pestovali tvarovanú nádheru a bohatosť

 • Nábytok s oblinami bol zdobený kovaním , dyhovaním, lakovaním a plastickými ornamentmi

 • Dokonalé boli aj nápady kováčov, zlatníkov, cínarov, zámočníkov

 • Výrazne sa rozvinula tvorba keramiky ale už i porcelánu – nádoby pre lekárne

 • Dekoratívne predmety – stolovacie súpravy pre potreby kráľovského dvora a šlachty

 • Nebývalý rozmach dosiahla výroba úžitkových a ozdobných predmetoch zo skla

 • Novinkou v textile boli vzorkované látky a zamat

 • Rozvinula sa výroba čipiek

 • Módne boli sukne na vystuženej kostre – zvané krinolíny

 • Zdobenie odevov však šlo na úkor ich funkčnosti

 

 

 

Rokoko

 • Z fran slova rocaille = mušlička

 • Je vlastne súčasťou baroka, jeho ukončením na konci 18. Stor

 • Mohutné kypré tvary barok umenia sa zmenili na ľahšie , zdrobnené

 • Energické a sýte farebné ladenie ustúpilo jemným bledým tónom

 • Najvýraznejšie sa rokoko prejavilo v architektúre a umeleckých remeslách

Klasicizmus

 • z fran slova classique = dokonalý

 • vznikol koncom 17. Stor vo Francúzsku

 • vzorom mu bola antika

 • hlavne sochárstvo – Talian A. Canova, Dán B. Thorvaldsen

 • maliari často zobrazovali dramatické scény zo starovekých dejín a mytológie

 • maľby v tomto období sú strohé, pôsobia plošne, vyznačujú sa uvážlivou , čistou kompozíciou

 • maliari : Nemec – A. R. Mengs, Francúzi – J. L. David, J. A. D. Ingres, Česi – F. Tkadlík, A. Machek

 • posledné obdobie klasicizmu 1800 – 1830 sa nazýva EMPÍR a prejavilo sa predovšetkým v úžitkovom umení – tvorba interiérov, nábytkárstve, dekoratívnom umení a móde

Romantizmus

 • z fran. slova romatique = tajomný, fantastický akoby v románe

 • vznikol koncom 18. stor . vo Francúzsku ako realizácia na príliš suchý a triezvy klasicizmus

 • príznačný preň je príklon k citovosti, fantázii, krásam prírody

 • maliari i sochári často čerpali námety z literatúry a pri ich stvárňovaní využívali všetky poznatky s predchádzajúcich období

 • Francúzsko – T. Géricault, E. Delacroix

 • Anglicko – W. Blake

 • Nemecko – C. D. Friedrich

 • Čechy – A. Mánes, otec a syn Machkovci

 • V umeleckých remeslách sa využívali vzory z minulosti

 • Novinkou boli papierové tapety s bohatými vzormi

 • Veľký rozvoj zaznamenala knižná ilustrácia a novinová a časopisová kresba

 • Napr. fran. politická karikatúra – H. Daumiera

 • Súbežne s klasicizmom a romantizmom sa v maľbe prejavuje od života odtrhnutý, nič nové neprinášajúci smer zvaný HISTORIZMUS, pretože bol podporovaný najmä vo výtvarných akadémiách = AKADENIZMUS

Realizmus

 • Z latn. Slova realis = skutočný

 • V druhej polovici 19. Stor.

 • Maliari začali maľovať vo Francúzsku a Rusku krajiny a scény zo života priamo v prírode, aby čo najlepšie vystihli skutočnú – reálnu podobu

 • Predstavitelia : J.F. Millet, G. Courbeta – fran.

 • I. J. Repin, I.I. Lebitan, V. G. Petrov , V.V. Vereščagin, V. I. Surikov

Secesia

 • Z lat. secessio = odchod, odstúpenie

 • Vznikla na prelome 19. A 20. Stor. ako posledný sloh, ktorý sa prejavil vo všetkých druhoch umenia i v architektúre súčasne

 • V Nemecku je známa secesia ako Jugendstil, v Anglicku - Modern Styl, vo Francúzsku – a v Belgicku – L art nouveau

 • Hlavným znakom je presýtenosť dekoratívnymi a ornamentálnymi, hlavne rastlinnými prvkami

 • Prevládajú vláčne , plynulé vlnovky a krivky

 • Najviac sa prejavila v architektúre a úžitkovom umení – nábytku, šperkov, odevov, plagátov a písma

 • Predstavitelia – Česi : maliari – A. Mucha – predloha pre kalendár Biscuits Lefévre – Utile 1897 - akvarel, V. Preissig , sochári : L. Šaloun, S. Sucharda Rus: M. A. Vrubeľ, Litovec – M. K. Čiurlionis, Poliak – S. Wyspianski, Angličan : A. Beardsley

 • Najznámejším však je Gustav Klimt – obrazy : Adela – 11.najdrahší obraz sveta, Klimtov bozk .... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMENIE DRUHEJ POLOVICE 19. A 20. STOROČIA

 • Vyznačuje sa rýchlejším striedaním názorov

 • Končí sa éra slohov

 • Umelci nadobudli presvedčenie, že nové umelecké hodnoty možno vytvoriť iba popretím tradičných prístupov k tvorbe

 • Tak vzniklo a vzniká množstvo rozmanitých smerov a prúdov, hlavne v maliarstve

 

 

Impresionizmus

 • Z fran slova impression = dojem

 • Vznikol v 70. Rokoch 19. Stor

 • Snaha zachytiť dojem, vnem – impresiu, ktorý v maliarovi zanechali svetelné a farebné premeny a nálady v prírode

 • Tvorcovia toto úsilie vyjadrovali nanášaním malých plôšok čistých farebných tónov

 • Obrazy krajín a figúr tým získavali ľahkosť a vzdušnosť

 • Predstavitelia : Francúzsko – C. Monet, E. Degas, A. Renoir , Holanďan – Vincent van Gogh....

 • Sochári sa snažili vystihnúť pohyb a živosť novým spôsobom modelovania povrchu sochy, ktorým by sa čo najviac využilo pôsobenie svetla

 • Predstavitelia : Francúzsko – A. Rodin a A. Bourdelle

 

Expresionizmus

 • Z fran slova expression = výraz

 • Za prvoradý považuje výraz čiže vyjadrenie istého citového alebo myšlienkového stavu

 • Porušenie zákonov perspektívy, anatómie alebo zamenenie skutočnej farby zobrazovanej veci za inú nie sú chybou, naopak majú pomôcť zosilniť dojem diela na diváka

 • Predstavitelia : Nemecko – E.L. Kirchner, E. Nolde Nór – E. Munch Čech – E. Filla

 

 

 

 

Fauvizmus

 • Z fran slova fauve = divý, dravec

 • Kládol dôraz na pôsobenie farieb

 • Maliari používali smelé, dovtedy nevídané kombinácie ostrých farieb

 • Na rozdiel od impresionistov jasne ohraničovali farebné plochy

 • Skutočnosť zámerne deformovali a menili, aby tak hlbšie zapôsobili na diváka

 • Predstavitelia: H. Matisse, A. Marquet, A. Vlaminck, K. van Dongen

Kubizmus

 • Z lat slova cubus = kocka, kváder

 • Začal sa vyvíjať v roku 1907 vo Francúzsku

 • Jeho tvorcovia vychádzali z myšlienky, že všetky veci možno rozdeliť na základné geometrické tvary

 • Predmety zobrazovali akoby súčasne videné z viacerých strán

 • Viac ako na farebnosť kládli dôraz na skladbu plôch a línií

 • Objavili techniku koláže – vlepovanie ústrižkov novín, plagátov, textilu – do obrazov

 • Predstavitelia: Pablo Picasso, G. Braque, F. Léger , Česi – B. Kubišta a E. Filla,

 • sochár – O. Gutfreund

 

Futurizmus

 • z lat slova futurum = budúcnosť

 • vznikol v Taliansku

 • značný ohlas mal v Rusku, kde ho nazývali suprematizmus

 • zavrhoval predchádzajúce umenie,

 • vyzdvihol novodobú mestskú civilizáciu a techniku – stroje, rýchlosť, ruch, zmenu

 • maliari sa usilovali zachytiť jednotlivé fázy pohybu, predmetov a ľudí prostredníctvom prelínajúcich  sa plôch a línií

 • predstavitelia: U. Boccioni, C. D. Carra – Taliani , Rusi – K. Malevič , N. Gončarovová

Abstrakcionizmus

 • z lat abstrahere = odmýšľať

 • vznikol okolo roku 1910

 • abstraktný obraz neznázorňuje skutočný predmet či osobu

 • pôsobí na diváka výlučne kompozíciou čiže skladbou farieb, línií a plôch

 • za zakladateľa sa pokladá maliar ruského pôvodu V. Kandinskij

 

Konštruktivizmus

 • od slova konštrukcia , zostrojenie

 • vznikol v Rusku v r. 1910 – 1920

 • maliari svoje obrazy stavali priam s matematickou presnosťou a podobne ako sochári používali materiály rôznych štruktúr

 • zákonitosti ich tvorby sa uplatnili aj v priemyselnej výrobe a v architektúre napr v známej škole zvanej Bauhaus v Nemecku

 • v Rusku to boli maliari A. Rodčenko, E. Lisickij a sochár V .Tatlin

Surrealizmus

 • z fran slova la surréalitée = nadreálno, nadskutočnosť

 • hľadá námety v snoch, podvedomí a fantázií

 • veci, ľudia, krajina i situácie sú obyčajne zobrazené realisticky , ale ich vzťahy sú fantastické

 • predstavitelia : Španiel – S. Dalí, Belgičan – R. Magritte, Talian – G. de Chirico

Kinetizmus

 • z gréckeho slova kinema = pohyb

 • využíva poznatky techniky a vedy najmä v oblasti priestorovej tvorby

 • výtvarné objekty zvané mobily sa najrozmanitejším spôsobom pohybujú

 • využívajú prúd vody, vietor alebo motorčeky

 • dobre sa uplatňujú v architektúre

 • predstavitelia: USA – A. Calder, Franc – M. Duchamp, Čech – Z. Pešánek, Slovák – M. Dobeš

Op – art

 • z angl. optical art = optické umenie

 • vznikol v 60. Rokoch 20. Storočia

 • nápaditým usporiadaním a obmieňaním geometrických plôch a plôšok, využívajúc zrakové klamy, vytvára abstraktný obraz

 • op – art sa uplatnil v módnom návrhárstve a v interiéroch budov

 • výraznými predstaviteľmi tohto smeru sú Angličania B. Rileyová a umelec maďarského pôvodu V. Vasarely

Pop – art

 • z angl popular art = všeobecne obľúbené masové umenie

 • vznikol na konci 50. Rokov 20. Storočia v Amerike ako umenie veľkomesta, popierajúce všetky tradície

 • námetmi i materiálom na tvorbu obrazov a plastík sú obyčajné predmety : kúsok torty, topánka, obrázok z komiksu, fľaša kokakoly a pod., ktoré tvorcovia najfantastickejším spôsobom umiestni, zväčší, pospája či vyfarbí

 • najvýznamnejšími predstaviteľmi v USA sú Andy Warhol – pôvodom zo Slovenska – jeho matka, okres Medzilaborce a J. Johns

Fotorealizmus

 • maliarsky smer, ktorého stúpenci sa snažia maliarskymi prostriedkami vystihnúť skutočnosť tak verne, ako to robí fotografia

 

 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE SVETOVÉ GALÉRIE

 • Alte und Neue Pinakothek, Mníchov,Nemecko

 • Ermitaž, Petrohrad , Rusko

 • Kunsthistorischer Museum, Viedeň, Rakúsko

 • Louvre, Paríž, Francúzsko

 • Metropolitan Museum of Art, New York, USA

 • Museum of Modern Art, New York, USA

 • Prado,Madrid, Španielsko

 • Staatliche Museen, Berlín, Nemecko

 • Staatliche Kunstsammlungen, Drážďany, Nemecko

 • Szépmuveszeti Múzeum, Budapešť, maďarsko

 • Tretjakovskaja galereja, Moskva, Rusko

 • Russkij muzej, Petrohrad, Rusko

 • Uffizi, Florencia, Taliansko

 • Vatikánske múzeum, Rím, Taliansko

 

 

 

 

 

 

 

GALÉRIA MALIAROV

 

ALEŠ MIKOLÁŠ

 • 1852 – 1913

 • Český maliar, kresliar a ilustrátor

 • Pre Národné divadlo v Prahe spolu s F. Ženíškom vytvoril epický cyklus VLASŤ

 • Obrazy: historická tematika – Stretnutie Juraja Poděbradského s Matejom Korvínom

 • Kresby pre časopisy a ilustrácie ľudových piesní v zbierke Špalíček

BAZOVSKÝ MILOŠ ALEXANDER

 • 1899- 1968

 • Maliar grafik

 • Patrí medzi zakladateľov moderného slovenského maliarstva

 • Jeho tvorba je lyrická, najdôležitejšie v nej je citové pôsobenie farieb

 • Diela : Cesta, Malatiná, Báťa, madona s oslom, Žena s kravou, Drotár, Detviansky laz, Horúci deň

BENKA MARTIN

 • 1888 – 1971

 • Slovenský maliar a ilustrátor

 • Osobitá expresívnosť jeho maľby v spojení s dekoratívnosťou, čerpanou z ľudového výtvarného, slovesného i hudobného umenia, vytvorila dielo monumentálneho výrazu

 • Diela: Dolu Váhom, Pieseň roviny, Drevorubači na Fatre, S batohmi, Dve ženy, K salašu, Na pole, Horské ženy liptovské, Ľudia a hory, Rodina v Povstaní

 • Napísal pamäti : Za umením

BRAUN MATYÁŠ BERNARD

 • 1684 – 1738

 • Rezbár a sochár

 • Predstaviteľ baroka v Čechách

 • Diela: Sen sv.Luitgardy na Karlovom moste v Prahe, sochárska výzdoba v zámku Kuks pri Dvore Králové a veľké množstvo sôch pre rôzne kostoly

 

 

 

CALDER ALEXANDER

 • 1898 – 1976

 • Americký sochár

 • Už v 30. Rokoch 20. Stor konštruoval prvé mobily – pohyblivé priestorové objekty

 • Jeho diela sú v galériách moderného umenia po celom svete

 • Diela: Nancy, Stabil – mobil, Mobil v dvoch rovinách

CÉZANNE PAUL

 • 1839 – 1906

 • Otec moderného francúzskeho maliarstva

 • Majster premyslenej, farebnej stavby obrazu krajiny – Vrch Sainte – Victoite, Pínie, Jazero v Annecy, figúry – Harlekýn, Madame Cézannová v červenom kresle, Chlapec s červenou vestou, Kartári, Kúpanie

 • A vyše 200 zátiší – jabĺk, pomarančov, cibule .... .

ČAPEK JOZEF

 • 1887 – 1945

 • Maliar, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník a spisovateľ, brat spisovateľa Karla Čapka

 • Prešiel kubistickým obdobím, no jeho tvorba sa väčšmi riadila citom

 • Obrazy : Harmonikár, Kvetinárka, Novostavba, Zlé svedomie, Deti s fialkami, cykly olejomalieb Oheň a Túžba

DURER ALBRECHT

 • 1471 – 1528

 • Maliar, grafik, najvýznamnejší predstaviteľ renesancie v Nemecku

 • Diela : Štyria apoštoli, Klaňanie troch kráľov, Adam a Eva, Ružencová slávnosť – NG v Prahe, Podobizeň Maximilána I., Vlastná podobizeň v kožuchu,

 • Grafiky : Apokalypsa, Adam a Eva, melanchólia

FILLA EMIL

 • 1882 – 1953

 • Maliar, grafik, sochár a výtvarný teoretik

 • Vedúca osobnosť českého medzivojnového pokrokového umenia

 • Tvoril v expresionistickom duchu

 • Prešiel aj kubistickým obdobím

 • Vo väzení v koncentračnom tábore pôsobil ako pedagóg

Diela : Čitateľ Dostojevského, Milosrdný Samaritán,, Človek a smnrť,, Vojna, Krajiny Českého stredohoria

FULLA ĽUDOVÍT

 • 1902 – 1980

 • Slovenský maliar, grafik a ilustrátor

 • Vo svojom diele spojil slovenskú ľudovú výtvarnú tradíciu s princípmi moderného maliarstva

 • Známe sú jeho ilustrácie Dobšinského Slovenských rozprávok

 • Diela : Pieseň a práca, Svadba, Sen na salaši, Požehnanie statku, Rybári, Rysavá jalovica, Ateliér, Zimná Bratislava, Madona s anjelom, Devín

GALANDA MIKULÁŠ

 • 1895 – 1938

 • Slovenský maliar, grafik, ilustrátor

 • Zobrazoval najmä mestské prostredie a človeka

 • Pôsobil v tvorivom ovzduší bratislavskej Školy umeleckých remesiel a spolu s Ľ. Fullom sa v umeleckom manifeste nazvanom Súkromné listy , zamýšľal aj nad teoretickými problémami moderného umenia

 • Diela : Ružová Madona, Matka, Matka s dieťaťom pri makovici, Gajdoš, Na horách

GAUGUIN PAUL

 • 1848 – 1903

 • Francúzsky maliar, rezbár, grafik

 • Predstaviteľ revolučných zmien v chápaní farby

 • Najznámejšie obrazy sú z Tahiti, kde je aj pochovaný: Dve tahitské ženy, Dievča s kvetom, Dve ženy na pláži, Biely kôň,

 • Portréty : Vlastný portrét s paletou

 • Symbolické obrazy : Žltý Kristus, Odkiaľ prichádzame ?, Kto sme ?, Kam ideme?

VINCENT VAN GOGH

 • 1853 – 1890

 • Maliar pôvodom s Holandska

 • Väčšinu života žil vo Francúzsku a svojou tvorbou silne ovplyvnil francúzske a svetové maliarstvo snahou o prehĺbenie výrazovosti , schopnosti zachytiť svetelné a farebné premeny v prírode, ale aj ich odraz v človeku

 • Diela : Jedáci zemiakov, Most v Arles, Bárky pri Saintes – Maries, Slnečnice, Žatva, Nemocnica v Arles, Poštár, Roulin, Podobizeň Dr. Gacheta, Zelené žito – v NG v Prahe, autoportréty

 

 

FRANCISCO Y LUCIENTES GOYA

 • 1746 – 1828

 • španielsky maliar, grafik, figuralista, portrétista

 • realisticky zachytil život šľachty a neúprosne kritizoval nedostatky spoločnosti

 • maľby : Poprava v La Moncloa, Karol IV. S rodinou, Portrét Dona Francisca Lardizabala – NG v Prahe, Junta Filipíncov

 • grafické cykly : Hrôzy vojny, Býčie zápasy, Caprichos – Rozmary

EL GRECO

 • 1541 – 1614

 • Maliar

 • Pôvodom Grék

 • Vlastným menom Dominikos Theotokópulos

 • Celý život prežil v Španielsku

 • Významná osobnosť barokového maliarstva v Európe

 • Pre jeho tvorbu sú charakteristické pretiahnuté postavy a posunutá akoby neskutočná farebnosť, odhmotnenosť, preduchovnelosť

 • Diela : Pohreb grófa Orgaza, Sv. Martin a žobrák, Zmŕtvychvstanie, Nanebevzatie P. Márie, Pohľad na Toledo s plánom mesta, Klaňanie pastierov, Sv. sebastián, Sv. Pavol, Sv. Bartolomej, Podobizeň H. F. Paravicina, Piata pečať Apokalypsy

VÁCLAV HOLLAR

 • 1607 – 1677

 • Český kresliar, a medirytec

 • Popredný európsky grafik

 • Diela : pohľady (veduty) na Prahu, Londýn, katedrály (Canterbury, Štrasburg, Antverpy a i.)

 • Kresby z ciest

 • Cykly grafických listov s predmetmi, odevmi

MARC CHAGALL

 • 1887 – 1985

 • Maliar, grafik a ilustrátor ruského pôvodu

 • Dlho žil vo Francúzsku

 • Inšpiroval ho ruský a židovský folklór

 • Maľoval fantastické, veľmi pôsobivé scény s ľuďmi a zvieratami

 • Diela : Prechádzka, Nad mestom, Svadobčania s Eifelkou, Zelený huslista, Narodeniny, Portrét Vavy, Cirkus, ilustrácie k Mŕtvym dušiam, odysei, farebné okná v katedrálach v Jeruzaleme, Métach, Remeši, maľba na strope parížskej Opery

PAUL KLEE

 • 1879 – 1940

 • Švajčiarsky maliar

 • Pôsobil na známej pokrokovej škole umeleckých remesiel Bauhaus v Nemecku

 • Spoluzakladateľ skupiny abstraktných maliarov Modrý jazdec

 • Osobitý predstaviteľ nemeckého expresionizmu

 • Diela : Zlatá rybka, Krajina so žltými vtákmi, Čary, Zábudlivý anjel, Krásna záhradníčka, Jorg

BOHUMIL KUBIŠTA

 • 1884 – 1918

 • Český maliar, kresliar, grafik a výtvarný teoretik

 • Svojské poňatie kubizmu

 • Diela: Trojportrét, Kameňolom, Továreň, Zátišie s lampou, Kaviareň, Sv. Sebasttián

JÁN KUPECKÝ

 • 1667 – 1740

 • Maliar, pôvodom z českej protestantskej rodiny, usadenej po bitke na Bielej hore na Slovensku

 • Narodil sa v Pezinku

 • Pracoval 22 rokov v Taliansku

 • Posledných 17 rokov v Nemecku

 • Známy je ako portrétista – cár Peter Veľký, kurfirst W.F. Brandenburský, princ Eugen F. Savojský, manželka kupca Schreyevogela

 • Namaľoval aj veľa autoportrétov a žánrových obrazov, zachycujúcich výjavy každodenného života – Pijani, Žobráci

JOZEF LADA

 • 1887 – 1957

 • Český maliar, ilustrátor, divadelný výtvarník a spisovateľ

 • Vytvoril si svojský štýl jednoduchej kresby s výraznou linkou, ktorú uplatnil v množstve novinových a časopiseckých, najmä humoristických ilustráciách

 • Napísal a ilustroval knihy pre deti – Mikeš, Moja abeceda

 • Jeho ilustrácie k Haškovmu románu Dobrý voják Švejk sa stali svetoznámymi

 

 

 

 

LEONARDO DA VINCI

 • 1452 – 1519

 • Maliar, sochár, kresliar, architekt, matematik, konštruktér

 • Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov renesancie

 • Diela : Mona Lisa (Gioconda), Madona v skalách, Posledná večera, Zveszovanie, Portrét ženy, Sv. Ján Krstiteľ

CYPRIÁN MAJERNIK

 • 1909 – 1945

 • Slovenský maliar, príslušník generácie, ktorú nazvali „ svedomím doby“

 • Jeho expresívne, farebné tlmené obrazy boli protestom proti fašizmu a vojne

 • Diela : Don Quijote a Sancho Panza, Utečenci, Bez domova, Hliadka, Jazdci, Oheň, Morena, Utečené kone

KAZIMÍR SEVERINOVIČ MALEVIČ

 • 1878 – 1935

 • Maliar, sochár a teoretik ukrajinského pôvodu

 • Vedúci predstaviteľ nefiguratívneho smeru v Rusku , zvaný suprematizmus

 • Diela : Osem červených pravouholníkov, Čierny štvorec na bielom pozadí, Suprematistická kompozícia, Modrý trojuholník a čierny obdĺžnik

JOZEF MÁNES

 • 1820 – 1871

 • Český maliar, kresliar a ilustrátor

 • Vlastenecké motívy stvárnil v olejomaľbách – Řípsky kraj, Polabská krajina i v akvarelových kresbách postáv v krojoch – Veruna Čudová, Jan Postava a iné

 • Najznámejšie sú jeho medailóny mesiacov pre pražský orloj a ilustrácie pre Rukopis Královedvorský

HENRI MATISSE

 • 1869 – 1954

 • Francúzsky maliar a grafik

 • Zakladateľ fauvizmu

 • Pre jeho obrazy sú charakteristické škvrny a plochy, ktoré spočiatku maľoval a neskôr vystrihoval a lepil

 • Diela : Marocká krajina, Modrý akt, Hodina klavíra, Dekoratívna postava na ornamentálnom pozadí, Veľký červený interiér, Tanec

 

 

MICHELANGELO BUONARROTI

 • 1475 – 1564

 • Taliansky maliar, kresliar, sochár, architekt a básnik

 • Vedúci predstaviteľ tal. renesancie

 • Dostavba Chrámu sv. Petra v Ríme, náhrobok Lorenza de Medici vo Florencii, náhrobok pápeža Júliusa II. v Ríme, socha Mojžiša v Chráme San Pietro in Vincoli, sochy Pieta, Dávid

 • Maľby v Sixtínskej kaplnke

CLAUDE MONET

 • 1840 – 1926

 • Francúzsky priekopník impresionistickej maľby

 • Diela : Vlčie maky, Boulevard des Capucines, Železničný most v argenteuill, Stanica Sant – Lazare, séria obrazov katedrály v Rouene, Lekná

HENRY MOORE

 • 1898 – 1986

 • Anglický sochár

 • Najvýznamnejší predstaviteľ svetového sochárstva 20. Storočia

 • Diela : Kráľ a kráľovná, Rodina, Matka s dieťaťom, Ležiaca figúra, Hlava, Kompozícia, Oblúk

JÁN MUDROCH

 • 1909 – 1968

 • Slovenský maliar

 • Profesor portrétnej a figurálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

 • Bol majstrom pastóznej maľby ( v hrubých vrstvách nanášanej farby ) a priesvitných lazúr, umocňujúcich pôsobenie farieb

 • Diela : Umlčaný ( Zavraždebý básnik), Katastrofa, Prvé obete, Madona s čiernou svätožiarou, Cudzia ruža

ALFONZ MUCHA

 • 1860 – 1939

 • Maliar, grafik

 • Pôvodom z Moravy

 • Pracoval v Paríži aj v New Yorku, kde sa preslávil ako predstaviteľ secesie

 • Diela : plagáty pre divadlo Sarah Bernhardtovej – Médea, Gismonda, Lorenzaccio

 • Dekoratívne grafické práce : Štvoro umení, Denné doby, Mesiace, Kvetiny

 • Úžitkova grafika : - vignety, kalendáre, divadelné programy, jedálne lístky

 • Ilustrácie

 • Po návrate do Čiech r. 1910 vytvoril cyklus veľkorozmerných historických obrazov Slovanská epopeja

 • Sú umiestnené na zámku v Moravskom Krumlove

JOZEF MYSLBEK

 • 1848 – 1922

 • Sochár

 • Zakladateľ moderného sochárstva

 • Dlhoročný profesor na pražskej Akadémii výtvarných umení

 • Diela : pomník sv. Václava v Prahe, alegorické postavy Hudba, Dráma, Opera, Oddanosť, Humanista, portréty a pomníky K. H. Máchu, F.L. Riegera, kardinála Schwatzenberga

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE

 • Asi 1470 – 1535

 • Najvýznamnejší gotický rezbár na Slovensku

 • Vytvoril drevené sochy oltára sv. Barbory v Banskej Bystrici

 • Hlavný oltár a oltár Narodenia vo farskom kostole sv. Jakuba v Levoči

 • Sochy oltárov kostolov v Očovej, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Sobote, ako aj veľa iných sôch, na ktorých pracovala jeho dielňa v Levoči

PABLO PICASSO

 • 1881 – 1973

 • Maliar, sochár, grafik, scénický výtvarník a keramik španielskeho pôvodu od r. 1904 žil vo Francúzsku

 • Zakladateľ kubizmu – Slečny z Avignonu- 1907

 • Patrí k najpriebojnejším výtvarníkom 20. Storočia

 • Diela : Guernica, Holubica mieru, zátišia, portréty, kostýmy a scény pre Ďagilevov balet, plastiky, keramiky, grafické listy

RAFFAEL

 • Vlastným menom Raffaello Santi

 • 1483 – 1520

 • Predstaviteľ talianskej renesancie

 • Diela : Zasnúbenie Panny Márie, Madona so stehlíkom, Aténska škola, Portrét pápeža Júliusa II., Sixtínska madona (v Drážďanoch), Fornarina a iné

 

 

REMBRANDT HARMENSZ VAN RIJN

 • 1606 – 1669

 • Holandský maliar a grafik

 • Majster šerosvitovej maľby vrcholného baroka

 • Majster portrétov a figúr

 • Namaľoval rad vynikajúcich autoportrétov

 • Diela : Nočná hliadka,Anatómia Dr. Tulpa, Návrat márnotratného syna, Danae, Židovská nevesta, Daňový peniaz, Betsabé

PIERRE – AUGUSTE RENOIR

 • 1841 – 1919

 • Maliar

 • Predstaviteľ francúzskeho impresionizmu

 • Najznámejšie diela sú zo života Parížanov – Tanec v Moulin de la Galette, hojdačka, Raňajky člnkárov, Lóža, Po kúpeli, portréty a zátišia

IĽJA JEFIMOVIČ REPIN

 • 1844 – 1930

 • Maliar ruský krajinkár a portrétista

 • Príslušník skupiny peredvižnikov, bojujúcich proti akademizmu

 • Predstaviteľ kritického realizmu 19. Storočia

 • Diela : Burlaci na Volge,Protodiakon, Krížová procesia, Záporožci píšu ôist tureckému sultánovi, Slávnostné zasadnutie Štátnej rady, Ivan Hrozný a jeho syn Ivan, portréty – Musorgskij, Glinka, Písemskij, Tolstoj

AUGUSTE RODIN

 • 1840 – 1917

 • Francúzsky sochár

 • Zakladateľ moderného európskeho sochárstva

 • Výborný kresliar

 • Diela : Mysliteľ, Občania z Calais, Bozk, Kovový vek, Balzac, portréty Gustava Mahlera, Victora Huga a iné

PETRUS PAULUS RUBENS

 • 1577 – 1640

 • Barokový maliar vo Flámsku

 • Diela : cyklus zo života Márie Medicejskej ( v Bratislave ho môžeme vidieť ako rytiny v Mirbachovom paláci), Snímanie z kríža, Paridov súd, Hody, Podobizeň v kožúšku, Slamený klobúk

ANDREJ RUBĽOV

 • Asi 1360 – 1430

 • Maliar ikon

 • Z jeho diela sa zachovali ikony z ikonostasov Uspenského chrámu vo Vladimíre, z chrámu vo Zvenigorode – Zvestovanie, Narodenie, Sv. Peter, Sv. Pavol, Spasiteľ, Sv. Trojica

 • Nástenné maľby : v Uspenskom chráme vo Vladimírove a v Spasiteľovom chráme v Andronikovskom kláštore v Moskve

ANTONÍN SLAVÍČEK

 • 1870 – 1910

 • Český maliar krajín

 • Realistickú krajinomaľbu obohatil o impresionistické videnie

 • Diela : Júnový deň, U nás v Kameničkách, Zo starej Prahy, Pláň na Letnej , Eliškin most

OTAKAR ŠPANIEL

 • 1881 – 1955

 • Sochár, rezbár a medailér

 • Dlhoročný profesor Akadémie výtvarných umení v Prahe

 • Je autorom reliéfov na dverách západného priečelia Chrámu sv. Víta v Prahe

 • Skvelé sú jeho návrhy medailí, plakiet a česko – slovenských mincí

FRAŇO ŠTEFUNKO

 • 1903 – 1974

 • Sochár

 • Jeden zo zakladateľov moderného slovenského sochárstva

 • Vytvoril galériu portrétov predstaviteľov národnej kultúry – Benka, Kukučín, Škultéty, Bohúň, Mitrovský, Hurban – Vajanský

 • Známy je jeho pomník J. Kollára v Mošovciach, P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, súsošia pomníkov v Martine, Krupine a reliéf v Priekope

MAX ŠVABINSKÝ

 • 1873 – 1962

 • Český maliar a grafik

 • Diela : olejomaľby Chudobný kraj, Žatva, nástenné maľby- Literatúra, Umenie, sklomaľby – dve farebné okná v Chráme sv. Víta

 • Grafické portréty osobností českého umenia , kultúry a verejného života

 

TIZIAN

 • Asi 1477 – 1576

 • Vlastným menom Tiziano Vecellio

 • Talianský maliar

 • Činný hlavne v Benátkach

 • Majster veľkorysých figurálnych kompozícii a reprezentačných portrétov

 • Diela : Láska nebeská a pozemská, Nanebovzatie P. Márie, Bacchus a Ariadna, Venuša Urbínska, Mužský portrét, Cisár Karol V. na koni, Madona z Pesara, Toaleta mladej ženy, Apollón a Marsyas – v zámockej obrazárbi v Kroměříži

JIŘÍ TRNKA

 • 1912 – 1969

 • Český maliar a ilustrátor, tvorca bábkových a kreslených filmov

 • Ilustroval mnohé knihy pre deti napr: Rozprávky bratov Grimmovcov

 • Vytvoril svetoznáme filmy Pérák a SS, Zvieratká a Petrovski, Zasadil dedko repu, Špalíček, Cisárov slávik, Bajaja, Staré povesti české, Švejk, Sen noci svätojánskej

VIKTOR VASARELY

 • Maliar maďarského pôvodu, žijúci vo Francúzsku

 • Preslávil sa abstraktnými obrazmi a pôsobivo zoskupenýmigeometrickými prvkami, využívajúcimi najmä zrakový klam

 • Zakladateľ op- artu

 • Diela: harlekýn, Zebry, Yapura – 2, Harpis, Nova (C), Capella, beta, Dia – Argent, Vega, Piesok, Deväť