Choď na obsah Choď na menu
 


Michelangello

7. 6. 2009

MICHELANGELO BUONARROTI


ŽIVOTOPISMichelangelo Buonarroti

( 1475 – 1564 )

Narodil sa v rodine zmenárnikov, tajne študoval u majstra Ghirlandaia.
Neskôr sa však dostal na dvor Lorenza Mediciho, nazývaného Magnifico
– Veľkolepý. Tento bol bohatý ochranca umelcov – maliarov,
sochárov, architektov, hudobníkov, filozofov, atď. Tu zažil
šťastné obdobie svojho dlhého života. Tu spravil svoju prvú sochu
Faun ako 15-ročný a dielo Zápas kentaurov.


Keď vo Florencii Mediciovcov zosadili, po putovaní prišiel do
Bologne, kde mal dokončiť sochu sv. Dominica z Guzmanu. Počas pobytu
v Ríme vytesal Opitého Cupida a známe dielo Pieta. Po návrate do
Florencie vytesal z odhodeného kusa veľkého mramoru 5-metrovú sochu
Dávida. Nový pápež Július II. Michelangela poveril stavbou svojej
hrobky. Tú pre smrť pápeža nedokončil.

Pre ďalšieho pápeža Klementa VII. (tiež bol Medici) postavil hrobku
pre jeho rodinu. Nedokončil ju celú, ale iba dva náhrobky a Madonu,
teda spolu 7 sôch.
Táto Madona patrí podľa odborníkov medzi jeho
najlepšie diela.
Pracoval na výzdobe Sixtínskej kaplnky – napr.:
freska Posledný súd
. V starobe začal tvoriť básne a Pietu, ktorá
bola určená na jeho hrobku. Nakoniec toto dielo v návale zlosti a
nespokojnosti rozbil.

Tiež tesal súsošie pod názvom Pieta Palestina. Jedným z jeho
nepriateľov bol Leonardo da Vinci. On však prežil všetkých svojich
nepriateľov, rodinu, lásku aj priateľov. Na konci života žil
opustený, ale nestrácal svoju energiu.
Päť dní pred smrťou ešte
pracoval na Piete Rondanini a namiesto, aby odpočíval v posteli,
sedával pri kozube a pozoroval oheň. Michelangelo sa na svoju dobu a
množstvu neprajníkov dožil veľmi vysokého veku. Dožil sa takmer 90
rokov.
VÝTVARNÉ UMENIE A ARCHITEKTÚRA:


* Maska Fauna (socha, 1490)
* Madona na schodoch a Zápas Kentaurov s Lapitmi (reliéfy, obe vo
Florencii, Casa Buonarroti, 1491-1492)
* Ukrižovaný (Kríž z kláštora Santo Spirito) (plastika, Florencia,
Casa Buonarroti, 1492-1493) – jeho jediná práca v dreve
* Herkules (socha, okolo 1493)
* posledné sochárske práce na náhrobku svätého Domenika (socha
(Kľačiaceho) anjela, socha sv. Petronia a socha sv. Prokula, Bologna,
Basilika San Domenico, 1494-1495)
* Svätý Ján (socha, 1495-1496)
* Spiaci Amor (socha, 1496)
* Amor pre Jacopa Galliho (socha, 1496)
* Bakchus (socha, Florencia, Museo Nazionale del Bargello, 1496-1497)
– prvá voľná figúra v nadživotnej veľkosti
* Pieta (socha, Chrám Sv. Petra, Vatikán, 1498-1500)
* sochy pre oltár Piccolominiovcov a dokončenie sochy sv. Františka
od Pietra Torrigianiho (od 1500)
* Dávid (mramorová socha, Florencia, kópia na námestí Piazza della
Signoria, originál v galérii Galleria dell'Accademia, 1501-1504)
* Bronzová socha Dávida (kópia Donatellovej sochy Dávida vo
Florencii , 1502-1504)
* Svätá rodina (obraz, J. Paul Getty Museum, Kalifornia USA, okolo
1503)
* Madona Doni (Madona pre Doniho, Svätá rodina so sv. Jánom
Krstiteľom) (okrúhly obraz, Florencia, Galleria degli Uffizi,
1503-1506)
* Bruggeská Madona (Madona pre Mouscronovcov, Madona s dieťaťom)
(socha, Bruggy, Onze Lieve-Vrouw, 1504)
* Madona Pitti (Tondo Pitti, Madona pre Pittiovcov) (okrúhly reliéf,
Florencia, Museo Nazionale del Bargello, 1504)
* Madona Taddei (Tondo Taddei, Madona pre Taddeiho) (okrúhly reliéf,
1504, Londýn, Royal Academy of Arts)
* Svätý Matúš (nedokončená socha zo súboru apoštolov
objednaného roku 1503, 1504-1506)
* Bitka pri Cascine (Cascinská bitka, Kúpači), kartón pre
neuskutočnenú fresku (1504-1505), zachovala sa len kópia (napr.
Holkham Hall, Norfolk, Spojené Kráľovstvo)
* Bronzová socha Júlia II. (socha, 1507-1508(?))
* Manchesterská Madona (Madona s dieťaťom, sv. Jánom Krstiteľom a 4
anjelmi) (obraz, Londýn, National Gallery, 1510, pripisované
Michelangelovi)
* Ukladanie do hrobu (obraz, Londýn, National Gallery, 1511,
pripisované Michelangelovi)
* Sixtínska kaplnka (fresky na stenách, Vatikán, Musei Vaticani,
strop: 1509-1512 , Posledný súd :1535-1541):
o výzdoba stropu (klenby) pozostávajúca v strede z výjavov o
stvorení sveta (o Adamovi a Eve a o Noemovi), pri rohoch menších
obrazov z 20 obrázkov ignudiov (nahých mladíkov a duchovných
milencov autora), medzi lunetami z 5 sibýl a deviatich? prorokov, v
rohoch z predobrazov spasenia ľudstva a nad oknami z obrazov
Kristových predkov; jednotlivé časti sú:
+ Stvorenie sveta (Oddelenie svetla a temnoty, Oddlenie zeme a vody,
Stvorenie Slnka a Mesiaca), Stvorenie a pád človeka (Stvorenie Adama
(1511), Stvorenie Evy, Pád človeka a vyhnanie z raja), Príbeh o
Noemovi (Noemova obeta, Potopa, Noemova opitosť)
+ Ignudi (dvadsať krát)
+ Proroci: Prorok Jeremiáš, Prorok Zachariáš, Prorok Izaiáš,
Prorok Daniel, Prorok Jonáš, Prorok Ezechiel, Prorok Joel
+ Sibyly: Líbyjská Sibyla, Delfská Sibyla (1509), Kumská Sibyla,
Perzská Sibyla, Erythrejská Sibyla
+ Spasenie ľudstva: Dávid a Goliat, Judita a Holofernes, Potrestanie
Hámana, Bronzový(?) had
+ Kristovi predkovia: Azor a Sádok; Joziáš, Jechoniáš a Salatiel;
Ezechiáš, Manase a Amon; Aza, Jozafat a Jorám; Jesse, Dávid a
Šalamún; Naason; Aminadab; Salmon, Boaz a Obéd; Roboám a Abia;
Oziáš, Jótam a Achaz; Zorobábel; Abiud a Elijakim; Achim a Eliud;
Jakub a Jozef; Eleazár a Mattan
o Posledný súd (stena nad oltárom, 1535-41), jedno z
najvýznamnejších diel v dejinách maliarstva, ústrednou postavou
fresky je Ježiš Kristus so zdvihnutou pravicou, vedľa neho Panna
Mária, na ľavej strane ľudia, ktorí idú hore, do neba, na pravej
strane ľudia, idúci dole, do pekla; najznámejšie časti sú:
+ Kristus
+ Vzkriesenie mŕtvych
+ Zatratenci
* nedokončené práce na náhrobku Júlia II. (Rím, kostol San Pietro
in Vincoli, 1512-1528), urobil len:
o Mojžiš (plastika, Rím, kostol San Pietro in Vincoli, 1513-16)
o Umierajúci otrok a Hrdinský otrok (Paríž, Musée du Louvre,
1513-16)
o štyria ďalší tzv. Boboliho otroci , nedokončené (Florencia,
Galleria dell'Accademia, 1519-1528)
* nerealizovaný plán priečelia mediciovského rodinného kostola San
Lorenzo (architektúra, Florencia, asi 1516-1519)
* Vzkriesenie Krista (socha, Rím, S. Maria sopra Minerva, okolo 1519)
* mediciovské náhrobky v Kaplnke Mediciovcov pri kostole San Lorenzo
(sochy, Florencia, Kaplnka Mediciovcov pri kostole San Lorenzo, ):
o sediace postavy vojvodov Giuliana de' Medici a Lorenza de' Medici na
ich náhroboch
o ležiace alegorické postavy na tých istých náhrobkoch; ako prvé
vznikli Deň (1524) a Noc, ďalej Ráno (Svitanie) a Večer (Súmrak)
o Madona mediciovská (Panna Mária s dieťaťom) (nedokončená
plastika, Florencia, Kaplnka Mediciovcov pri kostole San Lorenzo,
1521-1534)
* nedokončená stavba Novej sakristie (Kaplnky Mediciovcov) pri kostole
San Lorenzo (architektúra, Florencia, 1524-1526)
* Víťazstvo (socha, okolo 1520-1525)
* Biblioteca Medicea Laurenziana (Knižnica Mediciovcov), knižnica
priľahlá k Novej sakristii (architektúra, Florencia, 1524-1526
(schody 1555-68)))
* Skrčený chlapec (socha, Petrohrad, Ermitáž, asi 1524)
* kamenné južné opevnenie Florencie (architektúra, Florencia, asi
okolo 1530)
* Léda a labuť (obraz, 1532)
* Únos Ganymeda (obraz, Fogg Art Museum, Cambridge, 1533, pripisované
Michelangelovi)
* Pieta (nedokončená socha, Florencia, Dóm, 1535-1549)
* Kapitol 1, uzatvorený z troch strán Palácom senátorov a dvoma
múzejnými budovami (architektúra, Rím, od roku 1538, dokončené po
jeho smrti 1568)
* Brutus (busta, Florencia, Museo Nazionale del Bargello, 1540)
* Obrátenie Saula (Obrátenie sv. Pavla) (freska, Vatikán, Paulínska
kaplnka, Musei Vaticani, 1541- 1545 l)
* Ukrižovanie sv. Petra (freska, Vatikán, Paulínska kaplnka, Musei
Vaticani, 1546 -1549/50)
* Lea (socha, Rím, San Pietro in Vincoli, 1542)
* Ráchel (socha, Rím, San Pietro in Vincoli, 1542)
* Chrám svätého Petra (vedúci stavby, Vatikán, 1546-1564, drevený
model kupoly 1558-61) - najmä obrovská kupola
* Farneský palác (Palazzo Farnese) (dokončenie, architektúra, Rím,
1546-1548)
* prestavba zvyšku Diocleciánových teriem na mariánsky kostol S.
Maria degli Agneli alle Therme (architektúra, Rím)
* Most S. Maria (architektúra, Rím, 1548)
* Dvor Belvedere (architektúra schodov a terasy, Rím, 1550)
* Pieta (socha, Florencia, Museo dell'Opera del Duomo, asi 1550)
* S. Giovanni dei Fiorentini (architektúra, Rím, 1550-59)
* Snímanie z kríža (súsošie, asi 1550)
* Pieta Rondanini (Rondaniniovská pieta)(socha, Miláno, Castello
Sforzesco, 1555-1564)
* Capella Sforza (architektúra, Rím, okolo 1560)
* mestská brána Porta Pia (architektúra, Rím, 1561-1564

 

 

 

 

 
 

Náhľad fotografií zo zložky Michelangelo