Choď na obsah Choď na menu
 


Leonardo da VINCI - génius ??!!!

6. 6. 2009

Maliar

"Maliarstvo je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.!

 

Leonardo je veľmi známy vďaka svojím majstrovským obrazom ako Posledná večera - 1498 a Mona Líza - 1503 -1506 - tu sa polemizuje či tento obraz namaľoval sám alebo je to dielo jedného zo študentov. Do dnešných čias sa zachovalo iba 17 jeho obrazov , ale žiadna socha.

Často plánovalveľkolepé obrazy s množstvom kresieb a náčrtov, ale tie neboli nikdy dokončené. V r 1481 bol poverený namaľovať obraz nad oltár "Klaňanie kráľov" Po náročných prípravách a množstve kresieb obraz zanechal nedokončený, keď odchádzal do Milána.

Vo Florencii bol poverený namaľovať rozsiahlu verejnú nástennú maľbu !Bitka pri Anghiari", jeho rival Michelangelo mal maľovať opačnú stenu. Po vytvorení neuveriteľného množstva štúdii pri príprave na túto prácu, opustil mesto s nedokončenou nástennou maľbou kvôli technickým problémom.

Sochár  Leonardo :

 

Veľa rokov v Miláne strávil vytváraním plánov a modelov pre monumentálnu 7 metrovú sochu koňa z bronzu –GRAN  CAVALLO , ktorá mala stáť v meste. Vojna s francúzskom nedovolila dokončiť tento projekt. Na základe súkromnej iniciatívy bola podobná socha dokončená podľa niektorých jeho plánov v roku 1999 v New Yorku, darovaná a premiestnená do Milána.

Huntovo múzeum v meste Limerick v Írsku vlastní malého bronzového koňa, o ktorom sa predpokladá, že je  prácou Leonardovho učňa podľa pôvodného návrhu. Okrem toho však sám urobil množstvo sôch  - ale ani jedna sa nezachovala.

 

 

Architekt Leonardo :

 

Mnoho jeho zápiskov sa týkalo architektúry, najmä plánov na výstavbu katedrál. Jeho štúdie z tejto oblasti začínali dôkladným preskúmaním rôznych stavebných nástrojov a pomôcok.

Ďalej pokračovali do oblasti, ktorá dovtedy nebola preskúmaná a to skúmaním rôznych mohutností stĺpov, trámov, nosníkov a klenby.

Experti sa zhodujú, že väčšina jeho architektonických štúdií bola teoretických a Leonardo nikdy nečelil praktickým problémom vyplývajúcich zo stavby ním navrhnutých budov.

Jeho poznámky o architektúre sú posudzované ako niečo, čo spadá do oblasti: „Ako navrhnúť konštrukciu na ozdobenie fasády budovy“ alebo „ ako vyzdobiť plošinu vztýčenú pri oslavách“.

Na druhej strane niektoré náčrty sú čiastočne zaujímavé svojou ambíciou zobraziť obrovské dómy, kaplnky, štvorcestné točité schody, dvojité špirály točitých schodov, mnohoprúdové ulice pre chodcov a komerčnú dopravu. Ani jeden z týchto monumentov nebol vybudovaný, ani jeden plán sa neuskutočnil.

Ako svoju architektonickú prácu Leonardo prezentoval model ideálneho mesta pre Ludovica Sforzu.

To by si vyžadovalo úplné prebudovanie Milána, čo sa samozrejme nikdy nestalo. Iba málo Leonardových kresieb a plánov na poli architektúry uzrelo svetlo sveta.

Pravdepodobne spolupracoval s Ambrogiom da Cortisom a Bramateom, v roku 1492 , pri prestavbe trhu Vigevano a možno bol aj pri dvoch troch ďalších civilných projektoch.

Okrem toho vieme, že predložil projekt centrálnej veže Milánskej katedrály. 10. mája 1490 bol síce odmietnutý , ale zároveň bol vyzvaný na vypracovanie nového, ktorý nikdy nedokončil.

V roku 1502 Leonardo da Vinci vytvoril kresbu visutého mosta s jedným segmentom s dĺžkou 720 stôp ( 240 metrov)!!! Ako časť stavebného projektu pre sultána Bajazida II. Z Konštantinopolu. Most mal preklenúť ústie Bosporu známe ako Zlatý roh. Nikdy nebol vybudovaný, ale Leonardova vízia bola vzkriesená v roku 2001, keď bol na základe jeho projektu postavený menší most v Nórsku.

Na sklonku života pracoval na náčrtoch zámku kráľovnej matky Romorantine. Ako obyčajne ani tie neboli zrealizované.

 

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Leonardo da Vinci