Choď na obsah Choď na menu
 


KUBIZMUS

4. 11. 2008

KUBIZMUS

 

-         umelecký smer nastupujúci okolo roku 1906-07

-         mal 3 fázy:  a. stereometrický (geometrický)

-                             b. analytický  - trojrozmerné vyklápanie

-                             c. syntetický  - najpríznačnejšie črty

-         Dostal názov  z výstavy Picassa a Braqua  - Lui Vaxel  - názov Braqeho obrazov –„lekjub“ – kocky

-         K je smer, ktorý vychádza z názoru, že obraz skutočnosti zachytený z jedného miesta je jednostranný a neúplný. Je preto potrebné podať obraz  skutočnosti, ktorý zachytával jej viacero častí, viditeľných z rôznych strán a súčasne vyjadroval i jej materiálové  a štruktúrne vlastnosti.

-         Podstatný bol vplyv Cézanna , ktorý pôsobil nielen na Piccasa ale vznik celého kubizmu

-         Všetci boli ovplyvnení teóriou kompozície – Cézanne poprel impresionizmus, kompozíciu, maľovanie 3 rozmernej skutočnosti, ktorú treba rešpektovať – usporiadal škvrny na ploche  ,

-         Tvrdil, že všetko treba organizovať do pratvarov – valec, guľa, kužeľ. Kompozícia je reakciou na skutočnosť – preto aj časť kubizmu sa volá stereometria- toto podnietilo najviac Picassa a Braqua.

-          

-         Picasso: „Nemaľujem, čo vidím, ale to čo viem

-          

-          

-         PABLO  PICASSO  1881 - 1973

-         hlavný  TVORCA A PREDSTAVITEľ KUBIZMU

-         začiatok jeho tvorby v zanmení – osobného súcitu s človekom biedy – obrazy smutných harlekýnov, pierotov a vôbec ľudí z cirkusu, maľovanie chladnou modrou farbou sa charakterizujú ako tzv.: Picassovo  modré obdobie 1901-1904 vtedy bol pod vplyvom P. Gaugina

-         v tzv, ružovom období“1904 -1906 maľuje Piccaso pôvabné dievčenské postavy klasicizujúcej krásy v ružovom tóne- vplyv objavenia pompejských malieb

-         po roku 1906 maľuje pod vplyvom vtedy populárnych černošských plastík – mohutné plastické telá žien v zjednodušovaných skoro až geometrických formách

-         po r. 1908  - vystupuje na verejnosť prvými kubistickými obrazmi , ktoré maľuje v početných obmenách a popri nich sa vracia poznove ku klasickej forme predchádzajúcich období – Kartár , harlekýn, Husle , Zátišie s husľami – 3 rozmer, Múza Guernika – odpor proti vojne a násiliu, expresdeformácie, Ranná schôdzka

-         spojením kubistických princípov s princípmi nastupujúceho surrealizmu dostáva sa Picasso neskoršie na platformu akéhosi subjektívneho symbolizmu

-         v tomto období  vyhotovil známe diela :Guernica – grafika a neskoršie Masaker v Kórei, Vojna.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGES  BRAQUE

 

-         spolutvorca kubizmu

-         maliar zátiší, ktorý zakotvil v kubizme a ďalej sa nevyvíjal.

-          Obrazy : Gitarista, Portugalec, Žena s gitarou, Bachova ária

-         Zátišie bolo v kubizme hlavným námetom kubistických maliarov pre svoju nenáročnosť a ľahkú možnosť experimentu – Prístav v Normandii, Krajina v ĺ Estaque

 

- zátišia maľoval aj:

JUAN  GRIS 1887 – 1927

-         Španiel aklimatizovaný vo Francúzsku

-         Šachovnica, Stôl, Pocta Picassovi, Zátišie s kockou

 

 

Iní predstavitelia kubizmu:

JEAN  METZINGER  - Akt, Kubistická giokonda (Desiata), Olovrant

ALBERT  GLEIZES – Mlátenie obilia, V krajine so Stafázou

ROBERT  DELAUNAY – parížsky kostol Saint- Severin, Obloky, Bežci,3 kompozície Eifelovej veže

FERNAND  LÉGER  - sCHODIšTE, fAJčIARI, Žena v modrom, Akty v lese – kužel, valec sú základom

MARCEL  DUCHAMP – Akt zostupujúci zo schodov – rozfázovaný pohyb

 

Čechy:

 

E. MUNK  - hlavne architektúra r.1905

- 1907 –vzniká OSMA: predstavitelia : Filla, Feidl, Hork, Kubín, Kubišta, Procházka, Nowak, Pitterman -  kuboexpresia  - farebnosť – expresívna  - tvarovosť – kubizujúca

 

- 1911 – sa zakladá SKUPINA  hlásiaca sa už ku kubizmu: V: Beneš, J. Čapek, E. Filla

Otto Guttfreund- sochár  kubistické riešenie niektorých plastík – Úzkosť, Hamlet

V. Špála, B.Kubišta a iní.

 

-         1918  po 1. svetovej vojne vzniká skupina TVRDOŚIJNÝCH – Špála, Zrzavý, Čapek, Kremlička, Marvánek, Hofman, Bauch

 

SLOVENSKO

 

MEDZIVOJNOVé OBDOBIE

 

ĽUDOVÍT  FULLA

-         vychádzal z tvarového a farebného cítenia slovenského ľudového umenia

-         okolo roku 1930 vrcholila jeho najpestrejšia tvorivá fáza – medzi formalizmom a dekorativizmom

-         ma tiež obrazy , pri ktorých je hlavným ťažiskom montáž prvkov rozloženej formy vecí voľným využívaním zásad kubizmu, suprematizmu a surrealizmu

-         príkladom kubizmu sú obrazy: Pieseň , Práca  , za ktorý bol odmenený na výstave v Paríži – 1937 – striebornou medailou – dielo sa skladá z 3 častí – sejba, zber , radosť z práce

-         ďalšie práce: Pri pletení, - drevorez , Námestie v Bardejove

-         Fulla a GALANDA transformovali najmä výdobytky syntetického kubizmu

 

60 – te roky :

 

Slov. kubizmus nie je v čistej podobe

-         predstavitelia : E. Krón , A. Jasucha ,

-          E . Šimerová – Martinčeková – kubistická estetika – dekompozície a montáže – svoje predstavy a vzťah ku skutočnosti – diela: Zátišie v krajine, Domy a stromy ....

-         Ďalší predstavitelia: A, Némeš, J. Bauernfreund, J. Mudroch

-         Cesta ku geometrizmu – Alojz Klimo, Tamara Klimová, Jarmila Čihánková, Eduard Antal.

 

SLOVENSKÉ  SOCHÁRSTVO :

 

-         tzv. konštruovanie – proces zjednodušovania, sumarizovania, sceľovania tvaru – postihol najviac figúru

-         predstavitelia: Alexander Trizuljak – Raketostroje, Kybernetická plastika, Variácie a nekonečno    

-         J: Jurkovič, A. Rudavský, J. Kočiš, D. Kočišová, Miloš Urbánek , Anastázia Miertušová

 

 

 

 

HLAVNÉ ZNAKY :
- Nevyjadrujú sa žiadne pocity
- Nemodeluje sa svetlom a tieňom - objem je sploštený
- Nepoužíva sa perspektíva (zmätená perspektíva)
- Predmety sa zobrazujú z viacerých zorných uhlov (fazety)
- Objavuje sa asambláž, (rôzne materiály), koláž a letrizmus (písmo)

 

PRÍNOS:
- Jedna z prvých umeleckých avantgárd.
- Mal vplyv na neoplasticizmus išiel až po hranicu abstraktného umenia, ale nikdy ju neprekročil, vždy zobrazoval predmetnú skutočnosť.
- Definitívny rozchod s renesančným videním skutočnosti objemu a perspektívy.

 

 

KUBIZMUS

         Termín kubizmus, tak ako sa to stalo aj pri impresionizme a fauvizme, nevymysleli umelci sami, ale skôr nepriateľskí kritici. Smer kubizmus bol vtedajšou verejnosťou prijatý s veľkým neporozumením, alebo lepšie povedané prijatý nebol. Kubizmus totiž predstavoval dovtedy najradikálnejší rozchod s klasickými pravidlami zobrazovania viditeľného sveta. Tento umelecký smer vznikol približne v roku 1905.

     

       Prvým a najznámejším kubistickým dielom boli Picassove Avignonské slečny. Samotný obraz a s ním aj hnutie vzniká roku 1907. V Avignonských slečnách zredukoval ženské postavy na základné geometrické tvary. Ich tváre zobrazil podľa primitívnych iberských sôch a afrických masiek podľa vplyvu černošskej skulptúry, ktorou sa kubizmus inšpiroval. Na kubizmus však neodmysliteľne vplývala aj Cézannova tvorba.

 

        Kubisti sa usilovali predovšetkým zachytiť pevné tvary daných predmetov, potláčali pritom ich nepodstatné detaily a systematicky ich redukovali na základné geometrické telesá ako mnohosteny, valce, kužele, gule ... Na tejto novej ceste sa k Picassovi čoskoro pridal mladý fauvistický maliar Georges Braque. Tak ako mal Braque korene svojej tvorby v impresionizme a vo fauvizme, tak aj Picasso prešiel radikálnymi zmenami svojho štýlu. Na začiatku prešiel tzv. Modrým obdobím (1901 – 1904), kedy maľoval obrazy s výrazným zastúpením belasej, ktorá vyjadrovala smútok, odcudzenie a beznádej, zobrazoval žobrákov, opustených ľudí, speváčky, tanečnice... Pijanka absintu, Dáma v modrom klobúku, Navštívenie... Nasledovalo Ružové obdobie (1905 – 1906) s oveľa ľahšími a uvoľnenejšími námetmi, ako napríklad harlekýni, s menej expresívnym výrazom. Odsťahoval sa do Paríža, stretáva sa s kamarátmi, darí sa mu i v súkromí....posun v umeleckom myslení, inšpirácia africkými soškami, maskami Samotný kubizmus prešiel troma fázami.

 

         Napodobenie dreva, mramoru, či novín dosiahli nalepovaním papiera zobrazujúci daný materiál. Takto vznikla nová technika – KOLÁŽ. Táto technika neskôr oslávila výnimočný úspech najmä v období surrealistov a abstraktivistov.

 

 

Španielsky maliar baskického pôvodu Pablo Picasso sa narodil 25.októbra 1881. Bol to veľmi ťažký pôrod a keď sa Picasso narodil nedýchal, pomohlo mu to že naňho fúkli dym z cigarety. Aj keď bol najmladším fajčiarom, stal sa najslávnejším umelcom 20. storočia. Jeho prvé slovo bolo lápiz, čo po španielsky znamená ceruzka.

Picasso nenávidel školu a často tam odmietal ísť, preto mu jeho rodičia dovolili zobrať si do školy otcovho holuba. Okrem holubov bola jeho láska maľovanie a keď v roku 1891 jeho otec, ktorý bol amatérskym maliarom, dostal prácu ako učiteľ maľovania na kolégiu, Pablo išiel s ním. Často sa pozeral na otca ako maľuje a niekedy mu dovolil pomôcť mu. Jeden večer jeho otec maľoval holuba keď musel odísť. Keď sa vrátil našiel Picassa za dokončeným obrazom a bolo to úžasne krásne a reálne. Vtedy mu otec dal svoju paletu a štetce a už nikdy nemaľoval. A vtedy mal Picasso iba 13 rokov.

Od tej doby neprestal maľovať.
Jeho avantgardné a fantázie plné diela zásadne zmenili do tej doby užívané pravidlá umeleckej tvorby, ukazovali mnohým umelcom nové cesty tvorby a podnecovali ich k ďalšiemu rozvoju umeleckého výrazu. Jeho prvé diela, obrazy "modrého obdobia" , vyjadrujú melancholické naladenie, zobrazujú izolované figúry, výraznú nemohúcnosť a smútok. V obrazoch "rúžového obdobia" naopak dominujú figúry, ktoré sa vedia presadiť. Červená znamenala pre Picassa ako farba krvi symbol života.

V roku 1907 sa podieľal Picasso spoločne s Georgeom Braquem na vzniku kubizmu, umeleckého smeru, ktorý z trosiek rozbitej formy vytváral nový druh. Kubizmus vnímal figúry, krajinu aj predmety v geometrickej forme, kockách, ktoré boli usporiadané tak, aby zobrazované predmety ukazovali zo všetkých strán.
Picassov obraz Avignonské slečny (1907) vyvolal šok. Behom španielskej občianskej vojny (17. 18. júla 1936) nadŕžal Picasso republike a slobode, po zbombardovaní Guerniky namaľoval svoj prvý politický obraz Guernica (26. apríla 1937), vyjadrujúci protest proti agresii fašistov a proti brutalite vojny, vyžarovala z neho nádej a burcoval k odporu.

Picasso chápal umenie ako výkrik, ako prostriedok boja proti vtedajšej štruktúre spoločnosti. Picasso používal rôznu techniku vo svojej maľbe a grafike, napríklad koláž, asambláž. Raz keď Picassa navštívil francúzsky minister kultúry, omylom vylial farbu na jeho nohavice. Picasso sa ospravedlňoval a povedal, že mu zaplatí čistiareň, ale minister povedal, „ Nie! Prosím, pán Picasso len podpíšte moje nohavice.
Vo svojich záverečných desaťročiach venoval Picasso mnoho kresieb a obrazov téme maliara a modelu, často sa vracal alebo citoval vlastné diela aj diela iných významných umelcov a zapracoval do svojich obrazov aj autobiografické prvky (napr. obrazy "La Californie" ). Picasso namaľoval vyše 6000 obrazov. Dnes stojí jeden „Picasso“ niekoľko miliónov libier. Picasso sa vo svojom živote angažoval spoločensky a politicky. 8. apríla 1973, zomrel vo veku 91 rokov.

 

 

 

Najznámejšie obrazy: Medzi jeho najznámejšie obrazy patria Guernica, Slečny z Avignonu, Harlekýnova rodina, Zátišie s gitarou, Tri ženy pri prameni, Dvaja bratia, Bozk, Bežiace ženy na pláži.

 

       Kubizmus prevracal všetky tradičné názory na maliarstvo oveľa viac ako impresionizmus, či fauvizmus a kritici, predovšetkým povolaní na túto úlohu, prejavili priam nepredstaviteľné nepochopenie, ba až zaslepenosť pri hodnotení nového smeru. Spoločnú cestu kubistov rozprášila 1. sv. vojna. Po nej sa kubizmus stal už len východiskom pre ďalšie smery ako abstraktné umenie.