Choď na obsah Choď na menu
 


KLASICIZMUS

9. 11. 2008

Klasicizmus

 

NAJVÝZNAMNEJŠÍ PREDSTAVITELIA KLASICIZMU :
Architektúra : Andrea Palladio 
Výtvarné umenie : William Hogart, Thomas Gainsborough, Antonio Canaletto, Giovanni Battista Piranesi, Jacques-Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres...

 

CHARAKTERISTIKA :
- Klasicizmus je umelecký smer, ktorý vznikol v 17. storočí.
- Jeho začiatky boli najmä v Taliansku a Francúzsku. V druhej polovici 18. storočia ovládol celú Európu ( klasicizmus Ľudovíta XVI. a empír )
- Zvlášť dlho bol obľúbený v Rusku.
- Bol spätý so šľachtou, kráľovskými dvormi, salónmi šľachticov, či kráľovskými akadémiami vied a umení.
- Klasicizmus súvisel s racionalizmom, novým filozofickým videním sveta, ktoré bolo podnietené slobodným myslením a najmä rozvojom vied.
- Rozum a racionálne hodnotenie vecí sa stáva základom názorov na umenie.
- Vzorom dokonalosti ostáva antické a renesančné umenie.
- Klasicistické hnutie na prelome 18. a 19. storočia prerástlo do neoklasicizmu.
- Klasicizmus sa vyvíjal paralelne s rokokom a napokon vyústil do umenia napoleonskej doby, takzvaného empíru.

 

 

 

 

 

KLASICIZMUS - barok vyšiel asi v 2. pol 18. st z módy - začali ho prudko odmietať - pozornosť sa venovala klasickým formám - intelektová revolúcia - K vzniká v Taliansku - Viac ho preferovali ale vo Francúzsku ARCHITEKTÚRA - Francúzsko. - JACQUES ANGE GABRIEL - dielo: Malý trianon – rovné tvary – pavilón na štvorcovom pôdoryse s dokonalými tvarmi vo Versailskom parku - KNIžNICA ĽUDOVíTA XVI – Versailles - Diela v Paríži: Palais Royal, Vojenská škola, Mincovňa, Panteón v Paríži – návrat k antickej vyváženosti, kostol sv Márie Magdalény (Madeleine), ktorý sa Napoleón po určitom čase rozhodol dostavať a urobiť z baziliky CHRÁM SLÁVY - práce zveril PIEROVI VIGNONOVI - JEAN FRANCOIS CHALERIN po bitke na Slavkove– kolosálny triumfálny oblúk na námestí Etoile (Etuil) v Paríži - Stĺp veľkej armády – nesúci cisárovu sochu v strede námestia Vendome – postavil Gonduin SOCHÁRSTVO PREDSTAVITEľ : RUDE – plastika: Pastier Aristius oplakávajúci stratu svojich včiel, ktorý neskôr zničil - MARSEILLAISA – JEDEN SO Štyroch veľkých , vysokých reliéfov – je to najgrandióznejšie dielo celého storočia –premenil dobrovoľníkov na antických hrdinov MALIARSTVO - predstaviteľ: JAQUES LOUI DAVID ( 1748 -18825) – umelec, revolucionár diela: Prísaha Horáciovcov - národ. zhromaždenie si od neho objednalo kompozíciu – Prísaha v sieni na loptové hry - po zvolení za poslanca hlasoval za smrť Ľudovíta XVI - obraz : Únos Sabiniek - po nástupe Napoleóna sa stáva jeho osobným maliarom obrazy: Napoleónova korunovácia, Rozdeľovanie orlov, Bonaparte u nakazených morom v Jaffe - po páde Napoleóna skončil vo vyhnanstve – kreslil a navrhoval pomníky - PIER PAUL PRUDHON - jemnosť ženských tiel diela: Pomsta a zločin, Božská spravodlivosť, Portrét cisárovnej Jozefíny - PIER NARCISE GUÉRIN – najprísnejší klasicizmus - Anglicko - Arch: WILIAM CHAMBRES – Somerset house – mohutná budova na brehu Temže - ROBERT a JAMES ADAMOVCI – prvky zo starovek. klasického etruského umenia – navrhli:PRIEČELIE LONDÝNSKEHO BOODLES CLUBU - NEMECKO a RAKÚSKO - Radnica v badene - Brandenburská brána v Berlíne - Nové činoherné divadlo v Berlíne - Staré múzeum – SCHIKEL - Taliansko - - posledné obdobie manierizmu - Archit.: Taliansko nikdy nestratilo kontakt s antickým Rímom – stavby aspoň primknuté ku klasicizmu: Líviovo kasíno vo Florencii, kostol SAN PANTALEONE v Ríme , kostol sv Márie Magdalény , divadlo LA FENICE v Benátkach - Sochárstvo: ANTONIO CANOVA – pracoval pre Napoleóna a jeho rodinu - Mal v krvi inštinktívny zmysel pre výtvarnú krásu - Upadal do nevýraznej strojenosti - Diela: Venuša a Mars, Tri grácie, Portrét Pavlíny Bonapartovej – najkrašie dielo – spodobnil ju ako polonahú Venušu ležiacu vna antickom lôžku - FRANCOIS JOSEPH BOSIO – autor kvadrigy na triumfálnom oblúku CAROUSEL , portrét cisárovnej Jozefíny - JOZEPH CHINARD - busta pani RECARMIENOVEJ - Maliarstvo - JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (ENGRE) – v Ríme sa stal riaditeľom Francúzskej akadémie - Kresbu dával ako základ maľby - Bol vynikajúci kreslar - Diela: PAOLO a FRANCESKA, OIDIPUS a SFINGA, JUPITER a TELIDA - Najviac si cenil ženské telo : Veľká Odaliska, Odalisky s otrokom - Veľký portrétista: maľoval členov rodiny Rivierovej – dielo: Krásna Zélia - Akokoľvek sa snažil byť klasicistom považujeme ho za prvého moderného maliara.