Choď na obsah Choď na menu
 


GOTIKA

4. 11. 2008

GOTIKA   13 – 15 ST.

 

 

ARCHITEKTÚRA :
- vznikla v druhej polovici 13. stor. vo Francúzsku a onedlho sa rozšírila po celej Európe
- Charakteristickým znakom je štíhlosť tvarov smerujúcich nahor.
- Váha klenby nespočíva na stenách, ale na nosných pilieroch.
- Na oknách, portáloch a klenbách sa uplatňuje lomený oblúk.
- V priečelnej časti chrámu sú okrúhle okná - ružice.
- Najvýraznejším znakom je uplatnenie čistej geometrie.
- Odľahčenie stien presklením spôsobilo, že nástenné maliarstvo sa sústredilo viac na farebnú výzdobu okien. Farebnú nádheru zvýrazňuje kontrast olovených pásov, ktoré spájajú farebné sklá okien.

 

 

-         FEUDALIZMUS

-         Remeselná výroba sa sťahuje z hradov a kláštorov do miest

-         HUTY – produkcia sochárskeho umenia – kamenári, sochári, remeselníci

-         Rytiersky spôsob života

 

ARCHITEKTÚRA:

 

- vrchol stavebná jednotka - katedrála

- neomietaná architektúra

- najintenzívnejšie vo Francúzsku

- Čechy – Karol IV

- prvýkrát sa gotika uplatnila 1138 – 1145 pri prestavbe chóru – chrámu SAINT  DENIS v Paríži opátom SUGEROM

- hlavný prínos gotiky – LOMENÝ OBLÚK

- architektúra je vizuálne odľahčená

Objavuje sa _______________ , ktorý sa nazýva TRAVÉ

-         výrazne sa menil tvar lomeného oblúka :

-         60 stupňov

-          Prevýšený oblúk

-         Kýlový

-         Plochý

-         Zavesený

-         Ďatelinový

-         Klenba bola najskôr konštrukčným prvkom , neskôr sa stala dekoratívnym prvkom –niektoré klenby sa zrútili

-         Klenby   :  

-         Krížová

-         Rebrová

-         Sieťová

-         Hviezdicová

-         Sklepienková

-         Vejárová

-         Oblúková – prínos českej goriky

-         Kružbová – vznik na Slovensku – Kostol sv. Kataríny v Banskej Bystrici

 

Základ gotickej architektúry tvoria – oporný pilier

                                                                                    SKELET

                                                         - oporný oblúk

 

 

Kresba:

 

 

 

 

 

-         okná – vitráže  - kovová konštrukcia vyplnená farebnými sklami – svetelný efekt

-         najpresklenejší objekt – SAINTE – CHAPELLE v Paríži – mohutné vitráže

-         vonkajšie oporné piliere boli zakončené hrotivým ihlanom – FIALOU

-         v priečelnej časti chrámu sú okrúhle okná – ružice

-         franc. katedrály – NOTRE – DAME,  RAVENE, PÁPEŹSKÝ PALÁC AVIŃON

-         Čechy – katedrála sv. Víta v Prahe – Hradčany za Karola IV, začal ju stavať Francúz Matyáš z Arrasu v r. 1344, pokračovateľom bol nemec Petr PARLÉŘ  - postavil aj KARLOV MOST a STAROMESTSKÚ  VEŹU v PRAHE

-         Slovensko- Dóm sv Alžbety v Košiciach, Dóm sv Martina v Bratislave, Zápoľského Kaplnka v Spišskom Štvrtku

-         Gotický oltár : časti : MENZA – oltárny stôl

-                                           PREDELA

-                                          ARCHA – skriňa s krídlami riešenými reliéfne a maliarsky

-                                           SYSTÉM  FIÁL

-         Oltárna maľba – spôsob tabuľovej doskkovej maľby – bratia Jan a Hubert EICK (Ajkovci )– olejová maľba riedidlom – najviac krídlových tabuľových oltárov – 11 – Kostol sv. EGÍDIA v Bardejove

-         Oltár bez jediného klinca – Oltár MAJSTRA PAULA Z LEVOĆE z lipového dreva- vysoký takmer 19 metrov v kostole sv. Jakuba v Levoči

-         Svetská architektúra :hrady, radnice, paláce, meštianske domy, tržnice

-         HRADY : KARLŚTEJN, KŔIVOKLÁT, Staromestská radnica v Prahe

-         Slovensko : Trenčiansky hrad, Oravský Podzámok, Spišský hrad – najväčší v strednej Európe, Zvolenský hrad

 

SOCHÁRSTVO :

 


- Významná úloha pri výzdobe chrámu. Priečelia chrámov boli bohato zdobené figurálnou a ornamentálnou plastikou.
- V začiatočnom štádiu figurálne plastiky mali pretiahnuté telo. Boli v strnulom postoji, s údmi tesne pri tele.
- Neskôr sa telo a pohyb sôch oživuje. V neskoršej gotike sa nahrádza realistické zobrazenie postáv naturalistickým.
- Námety tvorili scény zo života Krista a postavy Panny Márie s dieťaťom...

 

-         malo význam pri výzdobe chrámov

-         nábož. námety: Madony – os tela prehnutá do písmena S   : Madona z Ružbách, Malej Lomničky, Slatinská Madona

-         sochári : Čechy : Petr Parléř – socha sv. Václava – Václavské námestie v Prahe

-                        Slov : Majster Pavol z Levoče

-         Madony nie sú voľnou plastikou, sú vytvorené do gotických priestorov

 

MALIARSTVO :

 


- Námetom svetských malieb boli portréty kráľovskej rodiny, rytierov, erby...
- Väčšina náboženských malieb zdobili krídlové oltáre.
- Postavy sa zachytávali plošne prevažne na zlatom pozadí.
- Pozoruhodnú umeleckú úroveň dosiahla knižná maľba, doplňujúca texty ilustráciami.

 

-         SúSTREDILO SA NA FaREBNú VýZDOBU OKIEN – vitráží

-         Maľby na krídlových oltároch – postavy zachytávali plošne na zlatom pozadí

-         Štýl nástenných malieb bol ovplyvnený Ilumináciami

-         Maľby sa realizovali temperovými farbami alebo olejovými farbami-  J. a H. Eieck  na kriedovom podklade

-         Námety: Panna Mária, Apokalypsa

-         Nástenná maľba sa uplatnila aj pri výzdobe domov, zámkov, palácov

-         PAMIATKY : tabuľové obrazy: v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, v Kaplnke sv. Václava pri chráme sv. Víta v Prahe, v kaplnke sv .Kríža na Karlštejne

-         Portrétová  maľba: - na stenách hradu Karlštejn – členovia kráľovskej rodiny a cirkevní hodnostári

-          

-          

-         Knižná  maľba: - obohacovala texty ilumináciami – ilustráciami  - knihy v kláštoroch – iniciály – veľ. písmeno na začiatku textu, miniatúry – kresby

-         bola určená pre vzdelaných a ľudí – bola kultivovanejšia ako nástenná maľba , ktorá bola určená pre všetkých 

-         PAMIATKY:  PASIONáL ABATYšE KUNHUTY, Velislavova biblia o sv. Václavovi, Breviár biskupa jána

-         MALIARI:

-         GIOTTO di BONDONE – Florencia

-         Cyklus fresiek zo života Panny Márie, Krista

-         Obraz Posledného súdu v Kaplnke DEL  ARENA v PADOVE

-         Majster VYŠEBRODSKÝ

-         Majster THEODORIK – kráľovský maliar Karola IV

-         Iluminátor Michal z Trnavy

-         Španielsko: Katedrála v TOLEDE, V SEVILE, V BARCELONE

-         Taliansko: G. PISANO – výzdoby v Siene, Dóžov palác v Benátkach, Milánsky dóm – veľa sôch, vežičiek, Radnica vo Florencii a Siene - veže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky gotika