Choď na obsah Choď na menu
 


ETRUSKÉ UMENIE A UM ANTICKÉHO RÍMA

9. 11. 2008
ETRUSKÉ UMENIE A UMENIE ANTICKÉHO RÍMA - pri zrode Ríma zohrala veľkú úlohu etruská civilizácia - prejavujú sa u nich živé farby, odvážna štylizácia a dynamizmus kompozície - boli moreplavci - ET – významné metalurgické stredisko – meď, cín, železo - V 6. stor. pred n.l. – sa Etruskovia zmocnili Ríma , kde zaviedli náboženské obrady, zorganizovali kastu kňazov, ustanovili podobu oficiálnej svätyne - Mali veľký záujem o posmrtný život - Hrobky vytesané do skaly, alebo tvar mohyle - Domy a chrámy stavali z netrvácich materiálov – nezachovali sa ! - Na stenách hrobiek sa objavujú maľby , výjavy zo života - Aj Gréci ovplyvnili Rím –helénskou kultúrou RÍM - do konca 1. stor. pred n.l. sa v Ríme stavalo z tehál sušených na slnku s tenkou vrstvou omietky - potom sa v Taliansku udomácnilo pílenie mramoru a otvorili sa veľké bane v LUNE v TOSKÁNSKU - biely mramor lunský sa používal aj na súkromných stavbách - základné architektonické prvky : stena , oblúk, klenba - HERKULOV CHRÁM V CORI – dórsky sloh – štíhle stĺpy - CHRÁM FORTÚNY VIRILIS – iónsky sloh - KRUHOVÝ CHRÁM V TIVOLI – korintský sloh - Kruhové chrámy sú špecialitou rímskeho umenia - PANTEÓN - chrám všetkých božstiev – s veľkou kupolou na vrchole má otvor na osvetlenie vnútorného kruhového priestoru - BAZILIKA – budova na verejné zhromaždenia, tržnica, kde zasadal súd na riešenie sporov medzi obchodníkmi - HROBKY – Mauzóleum GAIA ĆESTIA - mala podobu pyramídy obloženú mramorom, HROBKA CISÁRA AUGUSTA a jeho rod – kruhová stavba - RÍMSKY DOM- Domus – panský dom, mal dvor - ÁTRIUM – vo vnútri - INSULA – komplex malých bytov pre rímsky ľud – úzka stavba cca 5 poschodí - FÓRUM – námestie - VÍŤAZNÉ OBLÚKY – stavali sa z dreva pri návrate víťaznej armády – oblúky – v Rimini, v Ancone - STĹPY – TROJANOV VíťAZNý STĹP - Amfiteáter – na súboje gladiátorov – koloseum - DIVADLO – pre dobrú akustiku umiestňovali na vhodné miesta zvláštne rezonujúce nádoby z bronzu – kruhový pôdorys - TERMY – JEDEN KOMPLEX BUDOV BOLI TEPLé A STUDENé KúPELE, PARKY, MúZEA, KNIžNICE – Stabijské termy, Nerónové kúpele - CESTY – dláždené štrkom , alebo veľkými riečnymi kameňmi , - cesta – VIA, VIA APPLA SOCHÁRSTVO - rímske soch. vychádzalo z gréckeho sochárstva - PORTRÉT – 1. stor. pred n. l. – silný umelecký pravdivý výraz v podaní individuálnych rysov ľudskej osobnosti - FÓRUM – zdobili steny cisárov, vznešených občanov - Sochár urobil len hlavu a tvár, ktorú pripevnili na štandartnú postavu - Najviac – portréty cisára Octaviána Augusta a jeho rodiny - Je na nich večne mladý a krásny - Začiatkom 2. stor. pred n. l. – sa rozšírili BUSTY - tónovali na nich iba pery a vlasy – podobne spracovaný účes - Pikoška : INS IMAGINIS zákon zakazujúci portrétovať ľudí, ktorí nevykonávali dôležité úrady – úrad konzula, prétora - RELIÉFY – skladá sa zo sôch postavených na rozličných úrovniach – OLTÁR MIERU – ARA PACIS MALIARSTVO - úzko súvisí z architektúrou - jeho úlohou bolo zdobiť steny – FRESKOVÁ a VOSKOVÁ TECHNIKA - okrem malieb boli steny zdobené aj mozaikami - zánik Rímskej ríše 476 nášho letopočtu - - - POMPEJSKÁ MAĽBA - 1. INKRUSTÁCIE - stavebný materiál, ktorým sa obkladali steny , miestnosti - 2.ARCHITEKTONICKÝ – na vyvolanie dojmu priestoru – zväčšovali miestnosti – LÍVIIN DOM - 3. ORNAMENTÁLNY – obrazové výplne sú zvýraznené ornamentálnou bordúrou a horným pásom figurálnym námetom – NERÓNOV DOM V RÍME - 4. ILUZÓRNA PERSPEKTÍVA -fantastický groteskný ráz – DOM VETTIOVCOV V POMPEJÁCH
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.