Choď na obsah Choď na menu
 


BAROK

4. 11. 2008

BAROK

 

 CHARAKTERISTIKA : 
- Barok ( z port. Barocco – nepravidelná perla) je umelecký sloh, ktorý vznikol v polovici 16. storočia v Taliansku a jeho rozkvet nastal v polovici 18. storočia.

 
- Barok je štýlové obdobie, ktoré vystriedalo renesanciu. Zrodilo sa v katolíckom Taliansku, kde renesančné výtvarné umenie od druhej pol. 16. stor. nadobudlo výrazné, dynamické, hýrivé a ozdobné prvky.
- prezdobenosť, pompéznosť (veľkolepá nádhera), nepravidelnosť, dynamika, zložitosť, prelínanie línií a tvarov a disharmónia detailov.


- V sochárstve a maliarstve sa zobrazovali veľkolepé mytologické a alegorické výjavy, vnútorné stavy, využívali sa reálne motívy a ťažilo sa z protikladov svetiel a tieňov.
- Vzorom pre reprezentačné sídla korunovaných hláv, sa stal kráľovský zámok vo Versailles neďaleko Paríža, ktorý si dal vybudovať francúzsky kráľ Ľudovít XIV.

-         VZNIKOL KONCOM 16 STOROĆIA V TALIANSKU

-         Vrchol dosiahol v pol 18. storočia

-         Rozšíril sa do Flámska, Nemecka, str. Európy, Španielska a jeho zámorských kolónií

-         Ovplyvnil umenie vo Francúzsku a Anglicku

-         Prekonal 3 fázy : Ranný

-                                     Vrcholný

-                                      Neskorý – známy ako ROKOKO

-         Od začiatku sa formoval 2 smermi

-         1. Barok klasicizujúci – typický pre protestantské krajiny – Nemecko, Anglicko, Francúzsko – s nezávislou cirkevnou politikou- reprezentovaný BERNINIM

-         2. Barok dynamický – BAROKOVý  - nadväzujúci na vrchol. Renesanciu, rozšírený v katolíckych krajinách Taliansko, Španielsko, str. Európa – preferovaný

-         BOROMINIM – odporca Berniniho

-         Je to obdobie , ktoré nemalo vlastný estetický program

-         Znázorňovalo citové stavy a prenášalo ich na diváka

-         PRVÁ  FÁZA – 17. stor. – charakterizovaná všeobecnou úctou k autoritám, citovaním klasických prameňov – VITRUVIUS

-         Veľké figurálne maľbybibl. alebo antickým námetom sa pokladali za závažnejšie ako portréty, krajinky, zátišia

-         Zobrazovala sa ideálne príroda. Nie skutočná , lebo tá bola nedokonalá

-         Úlohou umelca bolo objaviť a vyjadriť dokonalé , ideálne tvary, pričom ako vzor – staré grécke a rímske sochárstvo a Raffaelove maľby

-         DRUHÁ  FÁZA : 18 stor – je charakterizované SKEPTICIZMOM voči autoritám a pokusmi o ich provokáciu – príklon k SLOBODE – vyplynul z toho Záujem o nižšie kategórie maľby : zátišia, krajinky, portréty

-         Nastupuje úprimná radosť z čisto vizuálnych a dekoratívnych efektov – objavujú sa mnohotvárnosť, pôvab, gracióznosť

-         Barok – spätý s renesanciou – Maľba AL GRECO – Kupola chrámu sv Petra Michelangelo BUANAROTI, VIGNOLOV hrám II GESÚ , ktorý sa stal vzorom jezuitských kostolov

-         Barok. umelci siahali po antických predlohách

-         Robili pre dvor, aristokraciu, cirkev

-         Umelecké centrum sa v pol. 18 stor presúva z Ríma do PARÍŽA – rozšírila sa sociálna objednávka  pre strednú vrstvu – hlavne v Holandsku – hlavne v maliarstve, v architektúre sa  zrovnoprávnili popri zámkoch a chrámoch – obytné domy, mestské domy, celky: námestia, fontány ....

-         Portrétové busty

-         Stavajú sa letohrádky

-         Projektujú parky

-         Pozornosť sa venuje výzdobe interiéru – výroba nábytku

-         Objavil sa PORCELÁN

-         Typické pre Barok – pôsobenie na city – v maľbe napr: sústredením postáv v popredí a uzavretím pozadia tmavou clonou

-         Vystupňovanie účinku diela sa dosahovalo prostredníctvom ILUZIONIOZMU , ktorý predpokladal technickú zručnosť – mramor pôsobí ako vlasy , pozlátený kov ako lúče

-          Splývanie druhov umenia malo za následok rozvoj OPERY a DIVADLA- div. scény

-         DRAMATICKOSŤ – docielená striedaním svetla a tieňa – technikou šerosvitu – temné pozadie , žiarivé a sýte farby vpredu

-         POHYB – postavy sa krútia, vlnia

 

V architektúre sa pohyb dosahoval prostredníctvom proporcií, vzostupnosť, výška je väčšia ako šírka

     

-         PRIESTOR – dôležitá súčasť diela, použitím geometrickej, tvarovej a farebnej perspektívy

 

ARCHITEKTÚRA :

 

-         MúR DEKORAčNá FUNKCIA – členený výklenkami, nikami, pilastrami, stĺpmi – zdobené kvetmi navrchu

-         Taliansko : G.L: BERNINI – Kolonáda sv. PETRA, STOLEC sv. Petra

-                                 F. BORROMINI – San Carlino

-         Francúzsko : J.H. MAnsart – KOSTOL PARíŹSKEJ INVALIDOVNE, zrkadlová sieň vo Versailes

-         U nás : SPAZZOVCI, HELDEBRANT, MARTINELLI

 

SOCHÁRSTVO  :

 

-         BERNINI – Dávid, Videnie sv. Terézie

-         FERNANDÉZ – Pieta, Mŕtvy Kristus

-         U nás : DONNER, BOGDAN,KUPECKÝ

 

MALIARSTVO  :

 

NAJVÝZNAMNEJŠÍ PREDSTAVITELIA :       
CaravagioPeter Paul Rubens , Rembrandt Van Rijn, Pieter Brueghel, A. van Dyck, Diego Rodríguez de Silva y Vélazquez

 

Taliansko : - Guido RENO

-         Caraciovci – založili si vlastnú školu

-         Caravagio – Temnosvit – Mučenie sv. Matúša, Dávid s Goliášom

 

Španielsko : - Jose RIBERA – Chlapec s konskou hlavou

Esteban MURILLO – Nepoškvrnené počatie

Diego VELASQUEZ – Venušina toaleta – najkrajší španielsky akt, Infantka Margerita

 

FLÁMSKE a NIZOZEMSKÉ  MALIARSTVO :

 

REMBRANT van RIJN  - Hodina anatómie dr. Tulpa, Usmievajúca sa Saskia, Nočná hliadka, Návrat márnotratného syna – vrcholné dielon

ANTOIN van DYCK – Kráľ na poľovačke

Frans HALS – Veselý pijan

 

Francúzsko :

Georges de la TOUR – Tesár sv. Jozef

Nikolas BUSIN ( Busé) – Orfeus a Euridica

 

U nás : Lukáš KRACKER – Oltárne obrazy, SMIDT, Worés

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.