Choď na obsah Choď na menu
 


BAROK V BRATISLAVE

25. 10. 2009

BAROK v BRATISLAVE

 

 

Palác Uhorskej kráľovskej komory

Tento barokový palác postavili podľa plánov cisárskeho architekta G.B. Martinelliho v rokoch 1753 - 1756. V 19. storočí sa stala snemovou budovou uhorských stavov. V rokoch 1847 - 1848 tu obhajoval slovenské záujmy poslanec za mesto Zvolen Ľudovít Štúr. Po roku 1953 sa palác stal sídlom Univerzitnej knižnice.


Kostol kapucínov

Kostol kapucínov - jednoloďový barokový kostol z prvej štvrtiny 18. storočia bol postavený podľa rehoľných predpisov, ktoré sa zreteľne odrážajú na všetkých kapucínskych kostoloch v strednej Európe. Kostol je zasvätený sv. Štefanovi, o čom svedčí socha umiestnená do strednej niky nad portálom.


Kostol Trinitárov

Barokový Kostol trinitárov (1717 - 1725) je postavený podľa vzoru viedenského kostola sv. Petra. Oválna loď kostola je zaklenutá kupolou. Preliačenú fasádu zvierajú dve, šikmo postavené veže. V interiéri kostola je zachovaná bohatá baroková výzdoba. Iluzívna freska na klenbe je dielom talianskeho maliara Antonia Galli Bibienu (1740).


Kostol, kláštor a nemocnica milosrdných bratov

Ranobarokový komplex budov (1728) sa obracia do námestia rozložitou fasádou kláštora a nemocnice, uprostred ktorých dominuje fasáda kostola s hranolovou vežou. Nemocnica zohrala významnú úlohu počas morovej epidémie v rokoch 1710 - 1713 i počas buržoáznej revolúcie v rokoch 1848 - 1849.


Kostol a kláštor alžbetínok

Tento jednoloďový barokový kostol (1739 - 1743) bol postavený spolu s nemocnicou pre ženy a kláštorom. Na klenbách kostola sú iluzívne fresky, ktoré ho zdanlivo prevyšujú a otvárajú do fiktívneho nebeského priestoru.


Kostol a kláštor kanonistiek Notre Dame

Kanonistky, ktoré sa zaoberali výchovou dievčat, postavili (1754) kláštor v štvorkrídlovej schéme, pričom v osi západného krídla mal byť jednoloďový kostol. Ten však pre nedostatok peňazí nedostavali. Zachoval sa len zámer zamýšľaného presbytéria.


Mirbachov palác

Mirbachov palác má štvorkrídlovú dispozíciu okolo stredného dvora a obdivuhodnú rokokovú výzdobu fasády a interiéru. Posledný majiteľ - gróf E. Mirbach odkázal palác mestu. Zrekonštruované priestory bývalého šľachtického sídla slúžia od roku 1975 Galérii mesta Bratislavy.


Kutchersfeldov palác

Najmenší rokokový palác Bratislavy patril správcovi kráľovských majetkov v Magyaróvari barónovi L. von Kutschersfeldovi. Dvojposchodovú budovu postavili v roku 1762 na nároží Hlavného námestia a Sedlárskej ulice. V dome v roku 1847 žil a pracoval významný ruský skladateľ a klavirista A.G.Rubistein. Palác je od roku 1991 sídlom Francúzskeho inštitútu a Francúzskeho veľvyslanectva.


Palác Leopolda de Pauli

Palác Leopolda de Pauli bol postavený v rokoch 1775 - 1776 pre hlavného správcu cisárskych majetkov na bývalom kráľovskom pozemku. Vnútro paláca krášli záhrada s pôvabným rokokovým hudobným pavilónom. V salóne na 1. poschodí koncertoval v roku 1820 Franz Liszt.


Zichyho palác

Tento štvorkrídlový objekt s vnútorným pavlačovým dvorom si dal postaviť v roku 1775 gróf František Zichy, žiak Franza Liszta. Palác začiatkom 20. storočia zrekonštruovali a v súčasnosti slúži ako miesto rozličných obradov a slávností.


 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.