Choď na obsah Choď na menu
 


ABSTRAKCIONIZMUS- Abstraktivizmus

20. 1. 2010

 

 

Abstrakcionizmus –abstraktivizmus

 

- modernistický umelecký smer

- ktorý kladie dôraz na abstraktné, iracionálne prvky

- formálne vydobytky v umeleckom stvárňovaní skutočnosti

-výtvarné umenie hlásajúce vynechanie konkrétneho zmyslového objektu z výtvarného diela

 

Abstraktná tvorba

 

-využíva vizuálnu reč tvaru

- ktorá môže existovať s mierou nezávislosti na vizuálnych referencií na svete

- Západného umenia boli  od renesancie až do polovice 19. storočia

-  opiera o logiku a perspektívu pokus reprodukovať ilúzie viditeľné reality

 

Začiatky:

 

-Do konca 19. storočia veľa umelcov chcelo vytvoriť niečo nové , iné

-  zahŕňala základné zmeny, ktoré sa konajú v technológii, vede a filozofií

- Autori čerpali z rôznych zdrojov...

- kreslili  svoje teoretické argumenty boli rôznorodé

-   odráža sociálne a intelektuálne starosti vo všetkých oblastiach západnej kultúry v tom čase

 

Abstraktné  umenie

 

- neobjektívne umenie,

-  umenie a nereprezentatívne, sú voľne súvisiace pojmy. 

- Abstrakcia naznačuje odklon od reality pri zobrazení mapy v umení

-  Táto odchýlka od presnej reprezentácie môže byť len nepatrná

-   Umelecké diela, ktoré berú slobodu, ktorým sa mení napríklad farbu a tvar, ktoré sú nápadné, môže  povedať, aby boli čiastočne abstraktné

 

 

Fauvizmus (čiastočná abstrakcia)

-  v ktorej farby sa nápadne a zámerne pozmenených vis-a-vis realitou

-  kubizmus, ktorý nehanebne mení formy skutočného života l subjektov

- rozvoj abstraktného umenia  dopomohli romantizmus, impresionizmus a expresionizmus

- Skoré náznaky nového  umenia boli urobené Jamesom  McNeillom  Whistlerom

- obraz Nocturne v čiernej a zlate: Padajúce raketa, (1872), väčší dôraz na vizuálny vnem ako zobrazenia objektov

 

NOVÉ  UMENIE

 

- Paul Cézanne začal ako impresionista, ale jeho cieľ - vytvoriť logické konštrukcie reality na pohľad z jedného bodu

- modulácia farby plôch

 

-  základ  nového vizuálneho umenia

 

-         neskôr sa vyvinulo  do Kubizmu  (George Braque a Pablo Picasso)

 

20. storočie:

 

- Post   impresionizmus , ako je realizovaná Paul Gauguin, Georges Seurat, Vincent van Gogh a Paul Cézanne

 

-  mal obrovský vplyv na umenie 20. storočia a viedol k nástupu   abstrakcie

 

- Dedičstvo maliarov ako Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Seurat  je pre rozvoj moderného umenia