Choď na obsah Choď na menu
 


 SECESIA

CHARAKTERISTIKA :
- začína koncom 19. stor. a končí v roku 1910.
- rozšírený po celej Európe a USA (názvy - Secesia, Jugend stil, Modern Style, ...)
- kladie dôraz na umelecké remeslo a odmieta predchádzajúce slohy a akademizmus
- v architektúre je secesné dielo riešené kompletne – architektúra, dekorácie, tapety, svietidlá, kľučky, nábytok, ...
- počas Secesie sa rozvinulo šperkárstvo, sklárstvo, nábytkárstvo...

HLAVNÉ  ZNAKY :  
- dekoratívnosť
- plošnosť
- sugestívnosť
- lineárnosť
- zlaté farby a žltá

 

VÝRAZOVÉ  PROSTRIEDKY :
- ornament
– rastlinné prvky sú štylizované
- sofistikované zavádzanie
- štylizácia
- reč obrazových symbolov

KLIMT

 

Gustav Klimt sa narodil vo Viedni 14. mája 1862 v rodine nižšej strednej vrstvy pôvodom z moravského vidieka. Jeho otec bol zlatník a rytec.

V roku 1883 obdržal štipendium k štúdiu u Ferdinanda Julia laufbergera na viedenskej Škole umeleckých remesiel. Školu navštevoval i v dobe, kedy spoločne so svojím bratom maliarom Ernestom a priateľom Franzom Matschom začal pracovať pre Fellnerovu a Helmerovu stavebnú kanceláriu.

1880 Vytvoril stropové maľby v Karlových varoch spoločne s Ernestom Klimtom a Franzom Matschom.

1881 Pracoval na cykle „Alegórie a emblémy” pre viedenského nakladateľa Martina Gerlacha.

1884 Silne ovplyvnený tvorbou Hansa Makarta.

1885 Klimtov ateliér obdržal zákazku vyzdobiť podľa Makartových návrhov vilu Hermes pre cisárovnú Alžbetu.

1890 Poctený cisárskou cenou za svoj obraz „Hľadisko Starého hradného divadla”. Ateliér začína z výzdobou schodiska viedenského Umelecko-historického múzea.

1891 Klimt sa pripája k Domu umelcov. Behom ďalšej práce na výzdobe Umelecko-priemyselného múzea sa začína meniť jeho štýl.

1892 Nástenné maľby v múzeu mali kritický ohlas.

1894 Klimt a Matsch boli poverení maľbami veľkej slávnostnej sály univerzity. Matchov a Klimtov ateliér sa rozpadá.

1896 Kresby v zjavnom štýle Art Nouveau.

1897 Založenie Viedenskej secesie. Klimt je zvolený prvým prezidentom, a tým sa stáva hovorcom moderného umeleckého hnutia v Rakúsku. Pri Aterskom jazere maľuje svoje prvé krajiny. Jeho portréty sú ovplyvnené Jamesom Whistlerom.

1898 Prvá výstava Secesie. Začína vychádzať časopis skupiny „Ver Sacrum”. V novembri na druhej prehliadke Secesie vystavuje Klimt „Pallas Athénu” a „Schuberta pri klavíri”.

1899 Maľuje „Nuda veritas” pointilistickou technikou. Začiatok práce na diele „Filozofia”.

1900 Vystavil „Filozofiu”. 87 profesorov protestuje proti maľbe, ktorá v Paríži získala Zlatú medailu.

1901 Druhý obraz „Lekárstvo” vyvoláva takú búrku, že sa kritika a verejnosť rozdelili na dva tábory a ministerstvo kultúry odrieklo podporu Klimtovi.

1903Začiatok Klimtovho zlatého štýlu.

1904 Klimtove grafické práce prechádzajú hlbokou zmenou štýlu.

1905 Klimt a jeho priatelia vystupujú zo Secesie. V Berlíne bola vystavená „Nádej” a „Tri veky života”.

1906 Namaľoval „Portrét Fritzy Riedlerovej”. Začal maľovať krajiny pod vplyvom van Gogha. Napríklad dielo „Slnečnice”.

1907 Vyvrcholenie Klimtovho zlatého štýlu: „Portrét Blochovej – Bauerovej” , „Danae”, „Nádej II”. Taktiež vytvoril ilustrácie k Lukianovým „Rozhovorom s héterami”.

1908 Umelecká prehliadka vo Viedni. Klimtovo majstrovské dielo „Bozk” získala Rakúska galéria.

1909 Dielo „Judita II”. (Salome) vystavené na druhej Viedenskej umeleckej prehliadke. Cez jeseň Klimt cestuje do Paríža, kde spoznáva najnovšie umelecké smery. Ovplyvnený bol najmä fauvistami a Toulouse – Lautreca. Napr. dielo „Dáma s klobúkom a boa”. Klimtov štýl sa mení, zlato je nahradené inými farbami. Dielo „Smrť a život”.

1912 Rad dekoratívnych a farebne jasných portrétov pod Matissovým vplyvom. Klimt mení zlaté pozadie „Smrti a života” na modré.

1913 V Mníchove vystavené dielo „Panna”.

1914 Výstava v Spolku umelcov v Prahe.

1915 Smrť matky. Klimtova paleta sa vo farebných tónoch stemňuje. Diela „Portrét Barbary Flõgovej” a „Portét Charlotty Pulitzerovej”.

1916 Portréty s bohatými dekoratívnymi vzormi: „Friederike Maria Beerová”, „Priateľka”.

1917 Rad nových kompozícií a portrétov žien. Začiatok práce na „Neveste” a „Adamovi a Eve”.

1918 Klimt podlieha záchvatu mozgovej mŕtvice. Mnoho diel zostáva nedokončených.