Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Dejiny

         Staršia doba kamenná -15. – 10. tisícročie pred n. l.

         Staroveké umenie

         Stredovek

         Renesančné umenie

         Umenie protireformácie 17. – 18. str.

         Klasicizmus

         Romantizmus

         Realizmus

         Impresionizmus

         Koniec 19. storočie

         Moderné umenie 20. storočia: futurizmus, kubizmus, expresionizmus, surrealizmus, kinetizmus,  op-art pop-art

         70. – 80. Roky 20. storočie

         Slovenskí maliari 20. st

 

 

Staršia doba kamenná
 15. – 10. tisícročie pred n. l.

         Najznámejšie výtvarné prejavy pračloveka sa našli  v jaskyniach v Španielsku(Altamira)    vo Francúzku (Lascaux), na Sibíri ...

-         boli to obrazy zvierat /s.8/ v nadživotnej veľkosti

   Ďalšie sú: -malé plastiky žien, tzv. – Venuše /s.7/

-         megalitické stavby /s.9/– prvé kamenné pamiatky monumentálnej architektúry ( Stonehende

   v Anglicku) – z mladšej doby kamennej

 

 

Staroveké umenie

Mezopotámie : stavby, sochy

Egypta: chrámy, pyramídy

Grécke umenie: chrámy, divadlá, sochy

Rímske umenie: historické reliéfy, portrétne sochy, víťazné oblúky

 

 

Stredovek

rozvíja sa

ranokresťanské

byzantské umenie

 

 

SLOHY

románsky štýl

gotický štýl

 

 

Umenie malo náboženský charakter

Vedúcim umením je architektúra

Gotické maliarstvo s biblickými motívmi na krídlových oltároch

                                   - knižná maľba

 

 

Renesančné umenie

         Kolískou (centrom) bolo Taliansko – do 16. storočia

         Maliari sa snažili o vernú reprodukciu skutočnosti

         Využívali poznatky o anatómii ľudského tela.

         Maľovali na plátno

         Nová technológia bola: olejomaľby

                                              - freska- maľba do vlhkej

                                                             omietky

         Maľovali aj námety z antickej mytológie (nie len

                                                                           z Biblie)   

Umelci: Leonardo, Michelangelo, Botticelli, Tizzian

 

 

Umenie protireformácie 17. – 18. str.

Barokový sloh

         – úlohou umenia bolo získať jednoduchého človeka pre katolícke náboženstvo

         Hlavné znaky: dramatické efekty, vlnité krivky, dynamický pohyb

Umelci: Rembrandt, Caravaggio, Goya,

 

Rokokový sloh

– charakteristické sú jemné hravé 

                                 tvary     

                              - v interiéry zlaté a biele štuky

                                (plastická ornamentálna výzdoba),

                                 girlandy, strapce

 

Klasicizmus - statické efekty,zjednodušenie,


Romantizmus


Realizmus

 

 

 

 

Impresionizmus /Francúzko – Paríž/

         Používali svetlé farby, zachytávali,  prchavosť,

                                                   pominuteľnosť.

         Maľovali v prírode.

         Zachytávali slnkom ožiarenú prírodu

    Pomenovanie“impresionizmus“ je inšpirované obrazom 

         Clauda Moneta- Impresia, vychádzajúce slnko

Umelci: Manet, Monet, Renoir, Degas,

 

 

Koniec 19. Storočia - postimpresionizmus

 

         Paul Gaguin

         Vincent van Gogh

 

20. storočie
 moderné maliarstvo

         Vytvára sa abstraktné maliarstvo

         Smery:

         Fauvizmus

         Expresionizmus

         Futurizmus

         Kubizmus (Pablo Picasso)

         Surrealizmus(Salvator Dali)

         Kinetizmus

         Op-art – (Vásárhelyi Gyozo)

         Pop-art (Andy Warhol)

 

70. – 80. roky 20. storočia

         Výtvarné umenie ovplyvňujú masmédiá

         ( televízia film, fotografia, video..)

 

 

 

Slovenskí maliari 20. storočia

         Vychádzali z ľudových tradícií- maľovali kroje, ľud, prírodu: Martin Benka, Ľudovít Fulla, Miloš Bazovský,

         Predstavitelia moderných smerov: Vincent Hložník, Dubay,

 

 

 

 

 

Obrazy zvierat

Našli sa aj štetce zhotovené z peria alebo chlpov, duté rúrky z kostí, ktorými fúkali farbu

 

Venuša

Zobrazovali ženy ako symbol plodnosti- široká panva, vyvinutá hruď  a brucho.

 

 

Megalitický kruh  v Stonehenge Anglicko / 3. tisícročie pred n. l./

Megality – obrovské balvany – na dva balvany sa   položila tretia doska          

 

 

Impresionizmus

Clauda Moneta- Impresia, vychádzajúce slnko

Optické miešanie farieb

Farby nemiešali na palete, ale čisté nemiešané ich z tuby nanášali štetcom. Balenie olejových farieb do  tuby bolo nedávnym vynálezom.

 

 

 

Osamotení umelci - postinpresionizmu

Paul Gaguin

Vincent van Gogh

 

 

Expresionizmus - Edvard Munch – Výkrik
( vyjadruje úzkosť ľudskej existencie)

 

Pop-art – Andy Warhol 

         Východiskom autora bolo očarenie reklamou -

    (Fľaše od Coca-Coly)

         Osobnosti, ktoré boli idolmi americkej spoločnosti -

    (Marilyn)

 

 

Op-art – Viktor Vasareli

         (optical art) – abstraktné umenie, ktoré skúma optické javy

         vytvárajú aj ilúziu pohybu

 

 

Kinetické umenie -

         Kinetické práce sa naozaj pohybujú –

                            elektrickou energiou,

                            vzdušným prúdom....

 

Surrealizmus

         Salvador Dalí používa metódu automatizmu

         (automatický chod myšlienok – prekvapujúce asociácie)

 

 

Ilúzia pohybu na statickom obraze

         Bridget Rileyová – Cataract /pop-art/

 

Slovenskí maliari 20. storočia

Martin Benka

Ľudovít Fulla

Vincent Hložník