Choď na obsah Choď na menu
 


PREHĽAD DEJÍN ARCHITEKTÚRY

7. 3. 2010

 

 

Prehľad dejín architektúry

 

EGYPTSKÁ ARCHITEKTÚRA

 • Patrí k najstarším v dejinách

 • Rozvíjala sa na povodí Nílu od 3. tisícročia pred n. l. až po dobytie Egypta Rimanmi r. 30 pred n l .

 • Prvé pamiatky sú spojené s kultom mŕtvych

 • Sú to hrobky panovníkov- pyramídy v Gíze pri Káhire z obdobia Starej ríše ( 3000 -2400 pred.n. l.)

 • Neskoršie vznikali veľké chrámové stavby

 • Najznámejšie chrámy sú z Abú Simbela , Karnaku, Luxoru a Edfu

 

MEZOPOTÁMSKA ARCHITEKTÚRA

 

 • Dosiahla vrchol v období Babylonskej ríše v 2. Tisícročí pred n l.

 • Jej vývoj skončil v 6. Stor. pred n. l. , keď Babylon dobyli Peržania

 • V krajine bol nedostatok dreva a kameňa , a tak sa základným stavebným materiálom bola trsť a hlina, z ktorej sa robili tehly

 • Vďaka ohybnosti tŕstia Babylončania objavili klenbu

 • Najznámejšími dielami sú zikkuraty – Babylonská veža a kráľovské paláce – Sargonov palác v Chorsabáde

 

 

PERZSKÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • Najmladšia z architektúr starého Orientu

 • Začala sa rozvíjať v 6. St. pre n. l.

 • dobytie ríše Alexandrom Macedonským v 4. St. pred n. l. znamenalo jej koniec

 • Našli sa z nej pozostatky miest, kráľovských palácov, hrobiek

 • Príkladom je výstavné mesto Persepolis a hrobky kráľa Kýra II a Dáreia I

 

 

GRÉCKA ARCHITEKTÚRA

 

 • Jej začiatky spadajú do 20. St. pred n. l.

 • Vrchol dosiahla v 5. St., zanikla v 1.stor. pred n. l.

 • Kládla dôraz na harmonické usporiadanie jednotlivých prvkov, ktoré vedie ku kráse celku

 • Proporcie celkov a spôsob ich radenia bolo určené presnými pravidlami vyjadrenými číslami

 • Základným prvkom je stĺp

 • Podľa tvaru stĺpov a hlavíc stĺpov rozoznávame dórsky, iónsky a korintský sloh

 • Najznámejšími pamiatkami sú chrámy v aténskej Akropole, Artemidin chrám v Efeze v Turecku, Poseidonov chrám v talianskom Paeste

 • Okrem chrámov stavali Gréci aj športové stavby, divadlá, kolonády

 

RÍMSKA ARCHITEKTÚRA

 

 • Rozvíjala sa založením Ríma v 8. St. pred n. l. až po zánik Rímskej ríše v 5. St. n. l.

 • Vychádzala z gréckej arch., hlavne pri stavbách chrámov

 • Prevažovali stavby civilné a inžinierske – cesty, mosty a vodovody

 • Rimania vytvorili mnohé nové druhy stavieb – baziliku, amfiteáter, cirkus, kúpele a víťazný oblúk

 • Najznámejšie diela vznikli v Ríme – Konštantínov oblúk, Maxentiova bazilika , Koloseum pre 50 000 divákov, Panteón, Forum Romanum, Caracallove kúpele, Circus Maximus

 • Známy je i Diokleciánov palác v Splite, amfiteáter v pule a Jupiterov chrám v libanonskom Baalbeku.

 

STAROKRESŤANSKÁ ARCHITEKTÚRA

 • Začala sa formovať po uznaní kresťanstva r 313 n.l.

 • Jej typickou stavbou bola bazilika

 

 

 

BYZANTSKÁ ARCHITEKTÚRA

 • Rozvíjala sa v Byzantskej ríši čiže vo východnej časti bývalej Rímskej ríše od 4. do 15. St.

 • Jej centrom bol Konstantinopol ( antické Byzantion, dnes Istanbul ).

 • Pre tento sloh sú príznačné centrálne stavby kryté klenutými kopulami

 • Najkrajšou pamiatkou tejto architektúry je chrám HAGIA SOFIA v Istanbule.

 

ROMÁNSKA ARCHITEKÚRA

 • Architektúra západnej, južnej a strednej Európy v 11. – 13. Stor.

 • Prvé stavby vznikali v 11. Stor. na území dnešného Francúzska

 • Vyznačujú sa mohutnosťou a ťažkopádnosťou

 • Ich charakteristickými prvkami sú valená klenba, bohaté arkády a úzke dvojité okná so stĺpikom uprostred

 • Najznámejšími pamiatkami sú bazilika so zvonicou V Pise, kostol sv. Apoštolov v Kolýne nad Rýnom, katedrála v Trevíre a kosol v Cluny

 • V 12. St. sa román.arch. udomácnila aj u nás

 • Najprv vznikali jednoduché rotundy – rotunda sv. Juraja na Řípe, sv. Kríža v Prahe či sv. Juraja v Skalici

 • Na Slovensku vyvrcholila stavbami kostolov v Bíni, Diakovciach, Hronskom Beňadiku a v Spišskom Podhradí

 

GOTICKÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • Začala sa šíriť z Francúzska v 12. St.

 • V 13. a 14.st sa stala vládnucim slohom v celej Európe

 • Jej znakmi sú štíhlosť, zdôrazňovanie výšky

 • Charakter. Prvkami sú štíhle oporné piliere, lomené oblúky, rebrové klenby, vysoké lomené a ružicové okná

 • Najvýraznejšie sa gotika prejavila na stavbách katedrál ako : Notre Dame v Paríži, dómy v Kolýne nad Rýnom, v Miláne a vo Viedni

 • Väčšina stavieb v Prahe - napr. Chrám sv. Vítas

 • Na Slovensku – Dóm sv. Martina v BA, Dóm sv. Alžbety v KE, kaplnka Zápoľských v Spišskom Štvrtku, Chrám sv. Jakuba v Levoči

 

 

RENESANČNÁ ARCHITEKTÚRA

 • Zrodila sa v Taliansku

 • V 16. Storočí ovládla celú Európu

 • Znamenala znovuzrodenie antiky

 • Meradlom stavby sa stáva človek

 • Uplatňuje sa vodorovné členenie priestoru

 • Hranatejšie geometrické tvary

 • Z prvkov prevládali stĺpy, pilastre a architrávy

 • Chrámy sú zväčša centrálne stavby s uzatvorenou klenbou – kopulou

 • Stavajú sa aj naďalej cirkevné stavby ale pozornosť sa venuje – palácom, zámkom, letohrádkom

 • K najkrajším renes. pamiatkam patrí dóm a kostol San Lorenzo vo Florencii, Chrám sv. Petra v Ríme a obrazáreň Louvre v Paríži,

 • u nás a v Čechách napr. Letohrádok kráľovnej Anny (Belveder ) v Prahe , zámok V Bučoviciach, radnice v Plzni, Levoči a Prešove, kaštiele v Bytči a Fričovciach

 

 

BAROKOVÁ ARCHITEKTÚRA

 • vládla v Európe v 17. A 18. Stor.

 • barokové stavby sa vyznačujú plastickými formami , krivkami, zložitými priestorovými kompozíciami, bohatou výzdobou, uplatňovaním kontrastu svetla a tieňa a farebných kontrastov

 • svetoznámymi barokovými stavbami sú Námestie sv. Petra v Ríme, Kostol sv. Karola Boromejského vo Viedni a Dom invalidov v Paríži

 • v Čechách – kostol sv. Mikuláša na Malej strane v Prahe, Kostol Márie Magdalény v Karlových Varoch

 • u nás – kostol na hrade v Nitre, Esterházyho, Pálffyho a Grassalkovičov palác v Bratislave

 

ROKOKOVÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • nadviazala na barokovú a uplatňovala sa hlavne v interiéroch

 • charakterizuje ju bohatá až hýrivá plastická výzdoba a svetlá farebnosť – biela, bledomodrá, sivá, perleťová a zlatá

 

 

KLASICISTICKÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • bola vedúcim slohom 19. Stor.

 • predstavuje návrat k starovekej architektúre, spôsobený archeologickými objavmi a výskumom antiky

 • oživila ideály krásy a slohovej dokonalosti antického staviteľstva

 • jej strediskom bolo najmä Francúzsko, kde sa stala národným slohom, ďalej Nemecko, Anglicko, Rusko

 • z pamiatok sú najznámejšie : Panteón, chrám La Madeleine a Víťazný oblúk v Paríži, Britské múzeum v Londýne, Brandenburská brána v Berlíne, Ermitáž, Admirakita a Smolný palác v Petrohrade

 • Klasicizmus bol aj prvým národným slohom v Amerike

 • V Čechách – zámky Kačiná, Dolná Krupá, Stavovské divadlo v Prahe

 • U nás – Primaciálny palác v BA

 

ROMANTIZMUS V ARCHITEKTÚRE A NEOSLOHY

 

 • Neogotika a neorenesancia rozšírili sa súbežne s klasicizmom

 • Nepriniesli nové prvky, iba napodobňovali dovtedajšie slohy

EKLEKTIZMUS

 

 • Vznikol v 2. Pol. 19. Stor.

 • Bol prejavom snahy o uvoľnenie záväzných slohových pravidiel a predzvesťou nového chápania architektúry

 • Prejavovalo sa to napr. tým, že na jednej stavbe sa používali rôzne prvky predchádzajúcich slohových období

 • Najznámejšie stavby: Veľká opera v Paríži, Casíno v Monte Carlo

 • U nás – Reduta v BA

 

 

 

 

 

SECESNÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • Zrodila sa vo Viedni v 90. – tych rokoch 19. Stor.

 • Charakterizuje ju bohaté používanie rastlinných a figuratívnych motívov a ornamentov na fasádach i vnútri budov

 • Najkrajšou pamiatkou je pavilón spolkuSezession vo Viedni

 • V Čechách – Peterkov dom na Václavskom námestí v Prahe a Národný dom v Prostějove – arch. Jan Kotěra

 • U nás – Modrý kostolík na Bezručovej ulici a domy č.10 a 12 na Štúrovej ulici v BA

 

MODERNÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • Vznikla na základe vedeckého a technického rozvoja zač. 20. Stor.

 • Spočiatku existovali rôzne smery – napr. futurizmus, kubizmus, konštruktivizmus, purizmus, expresionizmus

 • Architektúru po 20. Rokoch charakterizujú nové materiály – betón a železo a konštrukcie, vecnosť a predovšetkým požiadavka , aby forma stavby odrážala jej funkciu

 • Pod názvom funkcionalizmus sa táto architektúra rozšírila po celom svete po 2. svetovej vojne

 • Najvýznamnejšími predstaviteľmi boli Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright a Alvar Aalto

POSTMODERNÁ ARCHITEKTÚRA

 

 • Spoločný názov pre mnohé názorové odnože, ktoré vznikli v 70. Rokoch 20. Storočia ako prejav kritiky funkcionalistickej arch.

 • Najvýznamnejšími stavbami sú práce Angličana J. Stirlinga, Španiela R. Boffila, Taliana A. Rossiho, Maďara I. Makovcza, Švajčiara M. Bottu, Nemca O. M. Ungersa

 • Stavby v Čechách – budova ČKD na Václavskom námestí v Prahe

 • U nás obchodný dom Ružinov v BA

 

 

 

POZORUHODNÉ ARCHITEKTONICKÉ DIELA

 

PYRAMÍDY

 • Monumentálne stavby s hrobkami egyptských faraónov

 • Zvyčajne majú štvorcovú základňu, nad ktorou sa dvíha stupňovitá ihlanovitá stavba

 • Najznámejšie: Chufevova ( Cheopsova) – 146,5 m, Chafreova (CHefrénova) – 137m, Menkaureova (Mykerinova) – 62 m

 • Volajú sa podľa faraónov 4. Dynastie ( 26. Stor. pred n. l.

 • Nachádzajú sa v Gíze pri Káhire

ATÉNSKA AKROPOLA

 • Obranná a kultová stavba na kopci nad Aténami

 • Jej posledná podoba pochádza z 5. Stor. pred n. l.

 • Postavená na pamiatku víťazstva Grékov na Peržanmi

 • Najvýznamnejšími časťami sú – chrámy Partenón a Erechteion

KOLOSEUM

 • Rímsky amfiteáter pre 50000 divákov, dokončený r. 80 n. l. ako aréna pre gladiátorske hry

CHRÁM HAGIA SOFIA V ISTANBULE

 • Pochádza so 6. stor

 • Je príkladom byzantskej arch.

 • Hlavná kopula má výšku 55 m a priemer 32,6 m

 • Po dobytí Turkami v 15. Stor. boli k chrámu pristavené minarety a zmenil sa na mešitu, teraz slúži ako múzeum

 • Má drahocennú vnútornú výzdobu

NOTRE DAME

 

 • Chrám v Paríži , ktorý patrí k najznámejším reprezentantom gotického stavebného umenia

 • Pochádza z 2. Pol 12 stor.

 • Má 7 lodí a bohatú plastickú výzdobu

 

 

MOSKOVSKÝ KREMEĽ

 • Je vzácny architektonický súbor odrážajúci kultúru Ruska

 • Najvýznamnejšie diela tu vznikli v 15. A 16. Stor.

 • Patrí k nim Uspenský chrám ( Zosnutia p. Márie)

 • Blagoveščenský chrám (Zvestovania)

 • Archanjelský chrám a Diamantový palác a ďalšie

 • V 18. Stor. pribudli budovy Arzenálu a Senátu

 • R. 1961 včlenili do areálu Kremľa Zjazdový palác

 • Dnes je Kremeľ sídlom vlády a tamojšie chrámy slúžia ako múzeum

CHRÁM SV. PETRA V RÍME

 • Projekty na jeho stavbu sú z 15. Stor.

 • Stavali ho v 16. a 17. Stor.

 • Stojí na mieste starokresťanskej baziliky

 • Na jeho stavbe a výzdobe sa podielali najvýznamnejší renesanční architekti a výtvarníci – Bramante, Raffael, da Sangalo, Michelangelo a Vignola

TÁDŽ MAHAL V AGRE

 • Pochádza s polovice 17. Stor.

 • Dal ho postaviť panovník Šáhdžahán ako mauzóleum čiže hrobku pre svoju ženu Mumtaz Mahál

 • Je z bieleho mramoru

 • Stavalo ho 20 000 robotníkov 18 rokov

 

KRIŠTÁĽOVÝ PALÁC V LONDÝNE

 • Bol postavený ako výstavná hala na svetovú výstavu roku 1851

 • Jeho tvorcom bol John Paxton

 • Ako prvá veľká presklená oceľová konštrukcia znamenal významný medzník vo vývoji architektúry

 • R. 1937 ho zničil požiar

EIFFELOVA VEŽA

 • vyše 300 m vysoká oceľová veža

 • postavená v r. 1889

 • pri príležitosti Svetovej výstavy podľa projektu franc. konštruktéra A. G. Eiffela

 • proti jej postaveniu bolo veľa námietok

 • dnes patrí k symbolom Paríža

 

KAPLNKA V RONCHAMP VO FRANCÚZSKU

 • významný medzník modernej arch.

 • Jej autor – Le Corbusier

 • V sochársky cítenom tvare maximálne vyťažil z plastických vlastností betónu

ATÓMIUM

 • Symbol Svetovej výstavy v Bruseli

 • R. 1958

 • Je to stavba znázorňujúca usporiadanie atómov železa v molekule

 • V jednotlivých „atómoch“ sú reštaurácie a rôzne služby pre turistov

 • V spojovacích rúrach sa nachádzajú výťahy a schodištia

OPERA V SYDNEY

 • Nad vodou zálivu v austrálskom meste Sydney sa dvíha biela budova symbolizujúca plachetnicu

 • Bola postavená v r. 1959 – 1973

 • Podľa projektu architekta Jorna Udzona

 • Sú v nej štyri koncertné sály

 • Najväčšia má 2900 miest

OSTANKINO

 • 539 m vysoká veža v Moskovskej štvrti Ostankino

 • Postavili ju v r. 1963 – 68

 • Vyše desať rokov bola najvyššou stavbou sveta

 • Je v nej 5 televíznych a 6 rozhlasových vysielačov

 • Vo výške 337 m je vyhliadková plošina a pod ňou reštaurácia pre 240 hostí

SVETOVÉ OBCHODNÉ CENTRUM v NEW YORKU - DVOJIČKY

 • V r. 1966 – 1972

 • Podľa projektu architekta Minoru Yamasakiho

 • Tvorili ho dva navlas rovnaké mrakodrapy vysoké 411 m

 • Mali po 110 poschodí nad zemou

 • A 6 poschodí pod zemou

 • 11.9. 2000 ich napadli teroristi Al Kaida a boli zničené nárazom lietadiel

 

 

 

FINLANDIA

 • Kongresový a koncertný palác v- sídlo medzinárodných konferencií

 • V novom centre Helsínk

 • Postavený v r. 1969 – 71

 • Podľa návrhu najvýznamnejšieho fínskeho arch. Alvara Aaltu

 • Hlavná koncertná sála má 1750 miest

OLYMPÍJSKY ŠTADIÓN V MNÍCHOVE

 • Súčasť veľkého olympijského komplexu

 • Postavený pre olympijské hry v roku 1972

 • Štadión upútal predovšetkým novým spôsobom zastrešenia

 • Zavesením laminátovej strechy